Projecten voor het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

Het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw van Uitgeverij Blauwdruk brengt de beste, mooiste en meest voorbeeldige plannen, projecten en studies in beeld, aangevuld met essays over de belangrijkste ontwikkelingen en tendensen in de vakgebieden.Nederlandse ontwerpers en opdrachtgevers die werkzaam zijn op het vlak van stedenbouw en landschapsarchitectuur worden uitgenodigd om plannen, projecten en studies in te sturen uit de periode 2014-2015 (tot en met maart). Alle soorten projecten zijn welkom: van uitgevoerde openbareruimteplannen tot strategische langetermijnvisies, van zelf-geïnitieerde bottom up-plannen tot ontwerpend onderzoek, van herontwikkelingsprojecten tot cultuurhistorische studies, van Nederlands werk tot projecten in het buitenland. Actualiteit en maatschappelijke relevantie zijn gewenst – denk aan opgaven op het gebied van klimaatverandering, stedelijke economie, energiewinning, voedselvoorziening, technologische vernieuwing, enzovoort.

Plannen, projecten en studies uit de periode 2014 tot en met maart 2015 kunnen meedingen. Het jaarboek verschijnt in december 2015. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 7 april 2015.


Voorwaarden en inschrijfformulier zijn te downloaden via de website van Blauwdruk.