Mechelen / Betoncentrale wordt nieuw groen-blauw stadspark

De ontwikkeling van de Keerdoksite en omgeving aan de rand van de stad is volop bezig. Het hart van het nieuwe stadsdeel zal worden gevormd door het Keerdokpark, op de plek waar tot voor kort een Betoncentrale actief was.

Keerdok is een driehoekig gebied, ontstaan als gevolg van de vertakking en omleiding van de rivier Dijle. Waar tot nog toe industrie domineerde zal het herontwikkeld worden tot een uitnodigende toegangspoort tot de binnenstad. Na de opening van Parking Keerdok eind dit jaar komt de volgende fase in zicht, waarbij het Rode Kruisplein een echt stedelijk plein wordt en op de Inter-Betonsite een park van ongeveer een hectare verrijst.


Het ontwerp van het keerdokpark door het Nederlandse OKRA legt de nadruk op de verbinding met zicht op het water van de Dijle. Tegelijk wordt het een groene ontmoetingsruimte die aansluit op de woonfunctie vlakbij, met ruimte voor ontmoeting, informeel spelen en duurzaam waterbeheer. Het gebied rond het toekomstige buurtcafé verwijst naar de oude betonfabriek. Hier volgen diverse soorten vaste en groenblijvende beplanting en bloeiende grassen de structuur van de voormalige zandbergingen. Qua beplanting gaat het onder meer over minder vaak gemaaide grasvelden, hoogstam(fruit)bomen, vruchtdragende heesters en een ‘belevingsstrip’ met bloemrijke vaste planten. De belevingsstrip behoudt het herkenbare patroon van de voormalige stockageplaats van de betoncentrale. Die strook is ideaal voor een gevarieerde invulling, aansluitend op het aanbod van het park. De invulling wordt definitief bepaald na een participatietraject met de toekomstige bewoners van de wijk.

De rest van het park wordt natuurlijker, met plekken voor waterberging, verschillende leefgebieden voor kleine dieren en uiteraard veel groen. Dit resulteert in een uitnodigende, weelderig groene en veerkrachtige openbare ruimte voor de stad. Voor de bewoners en buurtbewoners komen er heel wat ontmoetingsplekken, enkele speelzones en een hondenweide. Het park wordt – samen met het nieuwe Rode Kruisplein – een plek om elkaar te ontmoeten.

Big Tiny Forest

Naast extra groen is het nieuwe park ook een onthardingsproject: los van de betonnen paden komt er zo weinig mogelijk verharding. Het reliëf versterkt de zichtlijnen en de verbinding met de Dijle én doet wadi’s ontstaan die regenwaterinfiltratie mogelijk maken. 
In het midden van het park komt een dichtbegroeid minibos van 400 m², dubbel zo groot als een klassieke Tiny Forest®. Een idee uit het traject van De Grond der Dingen. 
Er is ook een educatief luik aan de parkontwikkeling, samen met Regionaal landschap Rivierenland. Zij werken onder andere aan de educatie rond het Tiny Forest® met link naar de nabijgelegen ‘wetlands’ van het project Wattland (Eandiswijk), een bijenhotel en voorzieningen voor de zwaluwen. 

De parkzone wordt gerealiseerd door Stad Mechelen maar integraal gefinancierd door de private ontwikkelaars. De totale raming voor de aanleg van het park is 1,7 miljoen euro.