Stadspark Kerkrade ingrijpend gerenoveerd

Het stadspark van Kerkrade in Nederlands Limburg is ingrijpend gerenoveerd door Bureau B+B uit Amsterdam. In de loop der tijd was het park verrommeld.

Het Stadspark in Kerkrade is aan het begin van de twintigste eeuw aangelegd in een klassieke Engelse landschapsstijl. Er zijn slingerende paden, waterpartijen, boomgroepen en een hertenweide. Een voormalige vuilstort op de locatie zorgt voor een flink hoogteverschil.
Het Stadspark is een groene schakel tussen het centrum, de Gaiazoo, kasteel Erenstein en het omringende landschap. Door verschillende toevoegingen en vernieuwingen is het park in de loop der tijd verrommeld. Bureau B+B kreeg de opdracht om er weer een aantrekkelijk geheel van te maken.
Opgeknipt stadspark
Bureau B+B trof naar eigen zeggen een opgeknipt stadspark aan. Aan de ene kant blokkeerde de hertenweide de ruimtelijke eenheid, aan de andere kant een steile rand.


De hertenweide krijgt een nieuwe plek en de steilrand is getransformeerd van een obstakel naar een verblijfsplek. Natuurstenen randen creëren terrassen als in een amfitheater.
Op de locatie van het Stadspark stroomde vroeger de Nierspringbeek. Door de vuilstort is deze beek ondergronds geraakt. Nu stroomt het water weer zichtbaar door het park. Hoe verder de beek het park instroomt, hoe natuurlijker de waterloop. De beek mondt uit in een vijver op het laagste punt van het park. De beek is een verbindend element en een spelaanleiding. Tegelijkertijd reguleert het de afwatering van de omringende wijken. Bij hevige regen verandert de beek in een woeste stroom.

Op het hoogste punt ontspringt een ‘bron’, een fontein in een glooiend bassin met stapstenen. Vanuit de bron stroomt het water in een goot van kasseien door het park heuvelafwaarts, over de terrassen van de steilrand.

De dichte begroeiing is hier geopend, voor een doorzicht van hoog naar laag. Een nieuwe padenstructuur zorgt voor fysieke verbindingen. De entrees zijn duidelijker gemarkeerd, zodat het park een vanzelfsprekende route wordt tussen het centrum, de omliggende wijken en het landschap.

De grond van de voormalige vuilstort is vervuild. Het reliëf werd alleen aangepast door ophoging. Het was een uitdaging om op deze manier aantrekkelijke glooiingen te creëren en tegelijkertijd zo veel mogelijk bomen te sparen, aldus Bureau B+B.

 

g303-20141204-stadspark-concept-do-1-500-web-1024x723

071 BB-0-ms-project-boundary copy

g303-20161112-excursie-zuidlimburg-bd-173-2lr-1024x681

411072

411069

411044

411041