Maak je perceel klimaatbestendig met het groenblauwpeil

VLARIO, de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving hebben samen een instrument ontwikkeld waarmee iedereen kan nagaan hoe een woning of perceel scoort op blauwe en groene elementen: het groenblauwpeil. Deze online tool kan met concrete tips helpen om een perceel klimaatbestendiger te maken.

Wist u dat de grondoppervlakte in Vlaanderen voor bijna 10% uit tuinen bestaat? Samen met de verschillende initiatieven op publiek domein, vormen zij zo een belangrijke schakel in de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering. Als iedereen één of meerdere blauwgroene maatregelen toepast in de tuin, staan we al een heel eind verder dan vandaag.

Benieuwd hoe klimaatrobuust uw perceel scoort? De Confederatie Bouw, Vlario en het Departement Omgeving  ontwikkelden in het kader van de Blue Deal een score die u alles vertelt over de duurzame en klimaatrobuuste inrichting van uw perceel.


Het groenblauwpeil bestaat uit twee luiken:

  • groen: om onder andere de biodiversiteit op je perceel te stimuleren en de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • blauw: om onder andere je regenwater beter te beheren en via ontharding meer water in de bodem te laten infiltreren.

De tool is in de eerste plaats bedoeld om particulieren te sensibiliseren en te informeren. Daarnaast kunnen ook architecten, lokale besturen en bedrijven hem gebruiken om de publieke ruimte in te richten met oog voor duurzamer water- en natuurbeheer.

Via de bepaling van je groenblauwpeil kom je te weten hoe klimaatbestendig jouw woning en tuin is en hoe je je perceel groener en blauwer kunt maken. Nadat je info over je perceel hebt ingegeven (o.a. hoeveel vierkante meter dak heb je en welk soort dak is het, is de oprit verhard, heb je een regenwaterput…), krijg je een score en een aantal suggesties om jouw peil te verbeteren, in de mate van het mogelijke afgestemd op jouw specifieke situatie.

Scores gaan van A tot F. Ze geven aan in hoeverre je perceel al klimaatbestendig is. Omdat er steeds ruimte is voor verbetering krijg je een aantal suggesties die het best geschikt zijn voor jouw specifieke situatie. Met een aantal maatregelen maak je je perceel groener én blauwer. Of, anders gezegd, je kunt tegelijk zorgen voor meer biodiversiteit én een beter, duurzaam gebruik van regenwater.

“Omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering wordt bij het bouwen en renoveren van woningen, maar ook bij de aanleg van tuinen, steeds belangrijker. Met het groenblauwpeil hebben we een sensibiliserend, interactief instrument ontwikkeld dat rekening houdt met de eigenheid van je woning en perceel, en waarmee je als burger, architect of aannemer onmiddellijk aan de slag kan.” zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.  

Bomen zijn de beste manier om een groenscore te verhogen. Willen we tegen 2050 beter scoren op het vlak van klimaatadaptatie, dan moeten we die bomen nu planten. Heb je geen plaats (meer) om een boom te planten, dan kan je de score verhogen door verticaal groen en/of een groendak aan te leggen.