Lijst invasieve exoten krijgt in juni uitbreiding

De Europese Commissie stemt op 19 juni over uitbreiding van de Unielijst van invasieve uitheemse soorten. Op de aanvullingslijst staan onder andere Gunnera tinctoria en Pennisetum setaceum (Lampenpoetsersgras).

In totaal staan er op de zogenaamde 1e aanvullingslijst negen plantensoorten en drie dierensoorten. Het gaat om Asclepias syriaca, Gunnera tinctoria, Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Microstegium vimineum, Pennisetum setaceum en de waterplanten Alternanthera philoxeroides, Elodea nuttallii en Myriophyllum heterophyllum.


Daarnaast staan er dus drie diersoorten op de lijst, namelijk de nijlgans, muskusrat en wasbeerhond.

Als de soorten aan de Unielijst worden toegevoegd mogen ze niet langer gekweekt, verhandeld en in bezit zijn. Het verbod op de kweek en handel wordt dan waarschijnlijk in de zomermaanden van kracht.

Lees ook het eerdere artikel: Vragen over Europese lijst invasieve planten