Sommige lupine- en gunnera-soorten voorgedragen als invasieve soort

Het Europees comité van landen heeft een nieuwe lijst besproken van planten en dieren die als invasief verklaard zullen worden, bovenop de lijst die sinds augustus 2016 al geldt. Besproken is een lijst van 15 soorten die door de technische commissie zijn voorgedragen.

Indien deze lijst wordt goedgekeurd is het bezit, handel, kweek en transport van deze planten (en dieren) verboden.Bestaande planten moeten worden vernietigd of, als dat niet kan, onder controle worden gehouden door de terreineigenaar.


Deze lijst bevat opnieuw plantensoorten die in de boomkwekerij geteeld worden en die volop in tuinen en particuliere ruimten zijn aangeplant, zoals bepaalde soorten lupine en gunnera.

Het gaat onder meer om de volgende soorten:

Lupinus polyphyllus – L. x pseudopollyphyllus
Gunnera tinctoria
Asclepias syriaca
Impatiens glandulifera
Myriophyllum heterophyllum
Pennisetum setaceum
Met uitzondering van Impatiens glandulifera worden deze planten helemaal niet vermeld op de Belgische lijst van invasieve uitheemse planten en worden in België dus niet beschouwd als invasieve exoten.

 

Zie ook ons vroegere bericht: Vele vragen over Europese lijst invasieve exoten