Informatieve video voor groenere steden in Europa [VIDEO]

Green Cities Europe maakte een informatieve video uit 13 Europese landen voor groenere steden in Europa.

In deze video zien we bijvoorbeeld hoe in Bulgarije een stuk braakliggend terrein is omgetoverd tot een prachtig park, dat het sociale welzijn verhoogt en de stad helpt afkoelen. Zweden laat een voorbeeld zien van de duurzame stedelijke ontwikkeling van de toekomst. Nederland laat zien hoe we groene gebieden kunnen maximaliseren door groene daken aan te leggen. Denemarken laat zien hoe het Sankt Kjelds Plein in Kopenhagen is getransformeerd van grijze infrastructuur naar een groene stedelijke ruimte met natuurlijke bescherming tegen overstromingen bij extreme regenval.


In 2050 leeft zeventig procent van de wereldbevolking in steden. Dit betekent dat de strijd om vierkante meters voor zowel de bouw als de stadsnatuur steeds heviger wordt. Voor veel mensen in de steden zal de natuur in de stad hun enige kans zijn om de natuur dagelijks te ervaren. Het is daarom van cruciaal belang dat we groene stedelijke ruimten creëren naarmate steden groter worden. Groene gebieden, bomen en parken zorgen niet alleen voor een beter welzijn van de stadsbewoners, maar dragen ook bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering, extreme regenval, stijgende temperaturen en verlies van biodiversiteit. Er zijn genoeg goede redenen om meer groene vierkante meters aan te leggen in steden, zodat we klimaatverandering kunnen voorkomen en ons eraan kunnen aanpassen.

‘Green Cities for a Sustainable Europe’ is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Zweden en Nederland.