Lezing / De architectuur van de weg

CIVA, ULB Faculté d’Architecture La Cambre Horta, Commission Royale des Monuments et Sites, Brussels Academy en ULB organiseren op maandag 6 december 2021 een lezing met Éric Alonzo over ‘L’Architecture de la voie. Histoire et théories.’ Doordat onze landschappen steevast worden doorkruist door wegen, verkeersaders en ringwegen, beschouwen we vaak enkel de technische en functionele aspecten van een “weg”. Tijdens deze lezing gaat Éric Alonzo dieper in op een andere, onverwachte dimensie ervan.

 


In zijn boek ‘Architecture de la voie. Histoire et théories’, exploreert Alonzo de geschiedenis van de weg vertrekkend vanuit een aantal paradigma’s, waarbij “de tuin” ongetwijfeld het meest verrassende element is. De publicatie kreeg een eervolle vermelding van de jury van de litteraire prijs René Pechère (2020). De weg is verheven tot een architecturaal object en is in die zin onlosmakelijk verbonden met een streven naar schoonheid. Het is niet louter een zaak van ingenieurs. De weg wordt ook bewandeld en bedacht door een architect, landschapsontwerper en stedenbouwkundige, of ze nu monumentaal, subliem of pittoresk is, bedoeld om te voet op te flaneren, optochten te houden of autoverkeer te faciliteren.

Het boek is een reis door de tijd, van de Romeinse oudheid tot vandaag, waarin Alonzo de origines van de sporen door het landschap onderzoekt en zo de historische en theoretische diepgang op de voorgrond plaatst. De lezing vormt een gelegenheid om een debat te openen over de weg als structurerend element in de ontwikkeling van het landschap. Tegelijk stelt ze de tuin centraal als laboratorium om te experimenteren. Een laboratorium dat ons in staat stelt de huidige praktijken in vraag te stellen en toekomstige routes te verkennen.

Éric Alonzo is architect en doctor in de architectuur. Hij doceert aan de Ecole d’Architecture de la Ville et des Territoires in Champs-sur-Marne, waar hij de post-masteropleiding stedenbouw mee coördineert. In 2005 publiceerde hij Du rond-point au giratoire (Parenthèses). Samen met Sébastien Marot lanceerde hij het tijdschrift Marnes, Documents d’architecture. Zijn doctoraat werd in 2017 bekroond met de Europese prijs Manuel de Solà-Morales.

De lezing is een coproductie van CIVA, ULB Faculté d’architecture La Cambre-Horta, CRMS, Brussels Academy, ULB, en vindt plaats aan de Faculté d’Architecture, La Cambre Horta, Place Eugène Flagey 19, Auditoire Victor Bourgeois.

Inschrijven kan u hier.