Lezing / Sociale en welzijnsgerichte aspecten van Landschapsarchitectuur

Het Onderzoekscentrum Futures through Design, een collectief van onderzoekers van HOGENT en Howest, organiseert samen met Kubiekeruimte op donderdag 9 december 2021 een lezing over Sociale en welzijnsgerichte aspecten van Landschapsarchitectuur

 


Het Onderzoekscentrum Futures through Design wil de samenleving van de toekomst vormgeven vanuit een artistieke invalshoek, en met duurzaamheid als rode draad. Op vlak van landschaps- en tuinarchitectuur houdt dit in dat naast ecologische factoren, ook sociale aspecten zoals gezondheidseffecten, dierenwelzijn en sociaal bewustzijn een centrale plaats krijgen.
Het onderzoekscentrum zal op 9 december worden gepresenteerd aan de hand van drie concrete voorbeelden.

• Sociale duurzaamheid

Volgens Hohmann en Langhorst ontbreekt het de landschaps-, en tuinarchitectuur aan een gedeelde sociale agenda, en is het vaak onduidelijk vanuit welke sociale doelstellingen we tewerk gaan. Binnen verschillende onderzoeken op de HOGENT wordt daar dieper op ingegaan: hoe verhouden we ons bijvoorbeeld tot kinderen en tieners in de ruimte (pwo KIDS / BLOK), en wat zijn de sociale duurzaamheidsdoelstellingen die volgens landschaps- en tuinarchitecten zelf aan de basis van hun werk ligt (pwo SoDuLTA)?

• Biodivers zorggroen: groen doet goed, biodivers nog beter
Hoe biodiverser de zorgomgeving, hoe groter haar helende kracht. Biodiverse zorgtuinen kunnen een dubbele winst zijn voor de zorgsector en de natuursector, maar hoe dan? We bundelen ontwerpvraagstukken en wetenschap, en illustreren dit in de vorm van vier inspirerende zorggroenmodellen.

• Dierschap: non-human centred design
Als medebewoners en co-ontwerpers van onze gedeelde buitenruimte krijgen dieren vaak nog te weinig aandacht. Hoe kunnen ze onze blik op de buitenruimte en onszelf als ontwerpers transformeren?

Sprekers zijn: Eveline Seghers, Jo Boonen, Leen Vanthuyne, Glenn Deliège

De lezingen starten om om 19u (einde voorzien rond 21h). Ze gaan door in Gent, Louis Pasteurlaan 2 (Campus Bijloke).
Online LIVESTREAM is voorzien. De link ontvang je na inschrijving.

Inschrijving door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER.
Meer info: kubiekeruimte.be