Studiedag Preventie en beheer van invasieve exoten, ziekten en plagen

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) organiseert op donderdag 16 december 2021 om 13u30 een studiedag over de preventie en het beheer van invasieve exoten, ziekten en plagen.

 


Invasieve exoten zorgen voor een sterke verstoring van het natuurlijke evenwicht in tuinen en openbaar groen. Tijdens deze studiedag wordt de algemene problematiek geschetst en wordt ingezoomd op preventie en aanpak van enkele probleemsoorten in de groensector.
In een tweede luik wordt aandacht besteed aan een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen en geeft HoGent een praktijkvoorbeeld van hoe nuttigen kunnen ingezet worden bij de aanpak van bladluizen.

Programma

13u00: Ontvangst en registratie fytolicentie 13u30: Deel 1: Invasieve exoten

• ‘Exoten’ – Bram D’hondt (INBO)
• Preventie en aanpak van Japanse duizendknoop Marijke Thoonen (INBO)
• Aanpak van knolcyperus en doornappel: ervaring uit landbouwteelten
Pascal Braekman (Dept. Landbouw en Visserij)

15u15: Pauze

15u30: Deel 2: Preventie en beheer van ziekten en plagen
• Geïntegreerde gewasbescherming in de tuinaanleg – Bart Verelst (AVBS/Groen Groeien)

• Beheer van bladluizen bij bomen – Annelies De Roissart (HoGent)

16u30: Afsluiting van de studiedag

Deze studiedag komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.

Deze studiedag kadert in het project ‘Uitbouw Afdeling Groen: professionele groenvoorziening voor een duurzame bebouwde omgeving’, dat wordt gefinancierd door het Departement Omgeving.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 13 december 2021 via het online inschrijvingsformulier.