Laureaten ‘Boom van het Jaar 2016’ bekend

De laureaten van de ‘Boom van het Jaar 2016’ zijn bekend. U kunt zelf uw favoriet verkiezen.

In april 2016 ging de ‘Boom van het Jaar Wedstrijd 2016’ van start. Deze wedstrijd gaat op zoek naar het verhaal achter de leukste, interessantste, en meest opmerkelijke bomen uit heel Vlaanderen. De resultaten waren schitterend: maar liefst 80 bomen uit heel Vlaanderen en Brussel werden genomineerd.


Het gaat bij deze wedstrijd niet om de grootste, oudste of zelfs de mooiste boom, maar om een boom die de gemeenschap met elkaar en met de natuur verbindt, zoals de eik waarin je vroeger speelde als kind, de grote beuk waar de familie iedere zondag langs wandelt, of zelfs de notelaar in je eigen achtertuin die je plantte bij de geboorte van je kind. Uit alle prachtige verhalen en bomen zijn nu de mooiste per provincie gekozen.

De jury selecteerde, in akkoord met de eigenaar van de boom, uit alle genomineerde bomen 7 laureaten (één voor elke Vlaamse provincie en het Brussels gewest). Vorig jaar organiseerden Landelijk Vlaanderen, de Bosgroepen en Landmax de 2-jaarlijkse “Mooiste boom van Vlaanderen” verkiezing. De winnaar van deze wedstrijd wordt ook standaard genomineerd voor de Boom van het Jaar.

Deze wedstrijd is een initiatief van SBNL-VL (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen), daartoe financieel ondersteund door het Fonds Baillet Latour, en in samenwerking met ANB, BOS+, ELO, Landelijk Vlaanderen, de Bosgroepen en de Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij.

 

1. De Plataan van Oostende

 

1. Oostende_5926-78db958ce2

4. Oostende_9272-b65e83c102

 

Bomen staan niet alleen symbool voor leven, groei en bescherming maar zijn ook stille getuigen van wat er in de buurt leeft. Soms eeuwenlang zijn ze aanwezig en tegelijkertijd zijn ze zelden het onderwerp van aandacht. Deze positie maakt dat ze de perfecte waarnemers zijn. Het plein brengt de mensen samen en deze clustersculptuur van oortjes symboliseert het luisteren naar de verhalen uit de wijk. Na verloop van tijd zullen de oortjes als elfenbankjes vergroeien met de boom en er uiteindelijk helemaal in opgaan, een mooie act van de natuur om te zien hoe ze assimileert met de omgeving.

 

2. De Dorpslinde van Itegem

1. Itegem_789-204813b85b

3. Itegem_9211-d138922f02

 

De dorpslinde is een zeldzaam overblijvend voorbeeld van een gerechtsboom in Vlaanderen. Door zijn locatie in de dorpskern nabij de kerk en zijn hoge ouderdom is hij beeldbepalend. Voor de afschaffing van het Ancien Regime werd er recht gesproken in open lucht binnen een door 4 touwen afgespannen zone, die zich traditioneel onder een lindeboom bevond: de vierschaar. De schepenen zaten op banken en de beschuldigde stond in het midden van het vierkant. Deze vorm van rechtspraak werd zeker in de eerste helft van de 18de eeuw in Itegem nog toegepast. De Itegemse dorpslinde dateert van omstreeks 1755 en was dus de laatste gerechtsboom, die als herinnering aan dit traditionele gebruik werd bewaard.

 

3. De Dorpslinde van Massemen

Wetteren_5968-a6faba6a6e

Wetteren_5962-d0e8819896

De dorpslinde wordt gekoesterd in Massemen. Dat moet ook met een veteraanboom. Zijn knoestige stammen, zijn holle binnenkant, zijn wollige lenteblaren zeggen het zonder woorden. Hij
kreunde van schrik toen de kerk in 1645 in lichterlaaie stond; hij vierde
feest met de Heren van Massemen toen het dorp een prinsdom werd in

1650 en hij zag hoe de Franskiljons verdreven werden in 1798. Deze linde verspreidt een heerlijk parfum, prijkt op menig schilderij van echte en kladschilders en nog steeds ontluikt er nieuwe liefde onder de bladeren! In 2006 bestudeerden geleerde mensen van de UGent de groeiringen van het hout uit het buitenste, nog levende gedeelte van de holle lindestam en konden met zekerheid zeggen dat de linde toen tussen 378 en 440 jaar oud was!

 

4. De Zomereik van Vollezele

 

1. Vollezele-9350-298dff961c

4. Vollezele-9363-c28ced294a

Deze jonge eik heeft het leven en het enthousiasme van de jeugd; hij is net wat anders. Hij inspireert en straalt moed en vertrouwen uit. Verankerd in één van Vlaanderens mooiste beschermde landschappen, bovenop de Congoberg. Zes jaar geleden inspireerde deze boom tot de start van een ferme buurtsamenwerking. Zo werd buurtfeest Café Congo enkele maanden nadien geboren. Er zaten kinderen rond z’n stam, we plaatsten schildersezels onder z’n kruin en mooie creaties ontsproten die avond. Vandaag de dag trekt de buurt zowel in goede en slechte tijden naar de boom; hij troost, helpt kinderen en staat centraal in het leven van Vollezele. Voor Vlaams-Brabant staat deze boom symbool voor de toekomst!

 

5. De Duizendjarige eik van Lummen

 

3.Lummen_9550-ca099b6521

1.Lummen_5969-6fc73266dc

 

De Duizendjarige Eik heeft in al die eeuwen heel wat meegemaakt. In werkelijkheid is deze stevige opa wellicht nog geen duizend jaar oud, maar heeft hij een ook al zeer respectabele leeftijd van 750 jaar. Onder zijn omarmende takken werd recht gesproken, gefeest, gekust, oorlog gevoerd, en hij werd zelfs in brand gestoken. Deze boom heeft Lummen zien groeien, terwijl hij langzaam ouder werd. Vandaag worden er onder deze boom opnieuw bomenfeesten georganiseerd en huwelijken voltrokken. Om zijn genen te bewaren worden zijn eikels geoogst en opgekweekt tot nieuwe bomen. Kom nog veel meer te weten over de Duizendjarige Eik op www.duizendjarigeeik.be

 

6. De Ginkgo biloba van Brussel

 

1. Brussel_9163-0e35d1063b

2. Brussel_5912-518f43f53b

 

In 2016 krijgt deze Ginkgo biloba een nieuwe taak in het rustig gelegen Egmontpark. Hij zal voortaan aangeduid worden als “Snuiterboom” en troost bieden aan naasten, en in het bijzonder kinderen, van personen die ernstig ziek zijn. Snuiter is de vriend van Grote Boom in het prentenboek “Grote Boom is ziek”, dat kinderen helpt een ernstige ziekte beter te begrijpen. Zo helpt de boom niet alleen het millieu, maar staat zij ook centraal in de Brusselse samenleving, vooral voor hen die het zwaar hebben. Voor meer informatie over deze bijzondere boom en dit mooi project vindt u hier.

 

7. De kastanjeboom van Overpelt

 

5. Overpelt-9626-0cb1bbcad8

1. Overpelt-6006-e3b8ba988a

 

De kastanjeboom – die in 2015 al werd uitgeroepen tot mooiste boom van Vlaanderen – staat in een oude voormalige boomgaard. In de tweede helft van de 18de eeuw was hier een jeneverstokerij (1793) gevestigd. De 15 tamme kastanjebomen in de oude boomgaard ten oosten van de huidige boerderijgebouwen werden waarschijnlijk in functie van de productie van de Hobosser brandewijn aangelegd. Op de topografische kaart van 1849 is de boomgaard duidelijk weergegeven. Volgens onderzoek is de door ons gekozen boom een leeftijd rond de 300 jaar toegekend en valt hij sinds kort binnen landschappelijk beschermd gebied. Vanwege zijn ouderdom, verscholen schoonheid tussen de andere bomen en de historiek dingt deze boom ook mee naar de titel van Boom van het Jaar 2016!

Stemmen

Nu de oproep en de bekendmaking van de laureaten achter de rug zijn, kan iedereen via de website www.boomvanhetjaar.be vóór 30 september 2016 een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete boom.

De winnende boom wordt in de tweede week van oktober, tijdens de Week van het Bos, bekendgemaakt en mag dan een jaar lang de titel ‘Belgische Boom van het Jaar 2016’ dragen. Als kers op de taart zal de winnende boom in 2017 als Belgische inzending meedingen naar de Europese prijs European Tree of the Year!

De Winnaar

Professionele boomverzorgers zullen de winnende boom indien nodig onder handen nemen en instaan voor een snoeibeurt, een verankering of een standplaatsverbetering, afhankelijk van de noden van de boom en natuurlijk in overleg met de eigenaar. Deze prijs wordt aangeboden door Bomen Beter Beheren, de vereniging van Vlaamse boomverzorgers. Indien de winnende boom er nog heel vitaal en blakend van gezondheid bijstaat, dan houden we er uiteraard onze handen van af: afhankelijk van de mogelijkheden wordt er ook een boomvriendelijk initiatief in de buurt aangeboden: de aanplant van een nieuwe boom, de installatie van een zitbank of de inrichting van een speelbos. Deze prijs wordt aangeboden door LandMax, adviesbureau voor de groene buitenruimte.

Het initiatief draagt bij tot de bekendheid van opmerkelijke bomen bij het grote publiek. Het benadrukt eveneens de nood aan een goede verzorging van deze bomen. In voorgaande jaren hebben de Nagelboom (2014) in Voeren en de Grote Eik van Liernu (2015) zich reeds Belgische Boom van het Jaar mogen noemen.

Foto’s: Roel Jacobs