Welke (wereld)stad heeft de meeste bomen?

In welke (wereld)stad staan de meeste bomen, en in waar in deze steden komen er geen of te weinig bomen voor? Deze vragen probeert het Massachusetts Institute of Technology (MIT) op te lossen in hun Treepedia-project. Met behulp van Google Street View berekenen ze de “Green View Index”. Op dit moment kan je 19 wereldsteden onderling vergelijken.

Er zijn nog geen Belgische steden opgenomen in het overzicht, maar wel steden zoals Amsterdam (20,6 % Green View Index) en Londen (12,7 % Green View Index). Parijs scoort het laagste (8,8 %), lager dan Quito (10,8 %) of Sao Paulo (12,7 %). Ook steden als Londen (12,7%) en New York (13,5 %) scoren vrij zwak.


De best scorende stad is Singapore (29,3 %), gevolgd door Vancouver en Sydney (beiden 25,9 %).

De “Green View Index” is innovatief ten opzichte van de traditionele methode om de groenindex van een stad te berekenen op basis van luchtfoto’s of satellietbeelden. Deze traditionele technieken hebben het nadeel dat er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen toegankelijk groen en privaat groen. Google Street View maakt enkel foto’s op publiek toegankelijke plaatsen, en door deze foto’s te gebruiken kan je correcter inschatten hoeveel groen een stadsbewoner beleeft tijdens zijn dagelijkse verplaatsingen. Parken en stadsbossen zijn meestal niet opgenomen in Google Street View, wat een onderschatting geeft van de groenindex, zeker in steden waar deze parken ook gebruikt worden voor dagelijkse verplaatsingen of dagelijkse recreatieve uitjes (zoals met de hond gaan wandelen of joggen).

 

Bron: Bos+