Antwerpen / Herinrichting landschap Turnhoutseknoop

In de loop van 2017 wordt de Noordersingel in Antwerpen, tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan heraangelegd en duikt tram 10 onder de grond. Hierdoor komt er heel wat nieuwe open ruimte vrij.  Voor de bestaande en toekomstige ruimtes tussen het spoor en de Ring is een landschapsontwerp opgemaakt.  Ook de poorten onder het spoor door zijn opgenomen in het ontwerp. Zo worden deze belangrijke toegangen omgevormd tot stadsentrees.

De Turnhoutsepoort is het schakelpunt tussen Borgerhout, Deurne-Noord en het park Rivierenhof. Het huidige landschap aan de Turnhoutseknoop bestaat voornamelijk  uit weinig kwalitatieve groene ruimten, met slechte ecologische verbindingen tussen de verschillende groene ruimten, de stad en het Rivierenhof.


Groene Singel

Het landschapsontwerp is opgemaakt binnen de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan Groene Singel, met als doel om een samenhangend landschap in de Ringzone te creëren. Het behoudt zo veel mogelijk de huidige grasvelden, zorgt voor een natuurlijke groen buffer tussen de stad en de Ring en onderzoekt hoe de groene gebieden beter en ecologischer met elkaar verbonden kunnen worden.

Ook de buitenaanleg van de nieuwe woontoren op de zuidelijke kop van Hof ter Lo en speelaanleidingen aan de Donkerpoort is mee opgenomen in het landschapsontwerp.

De heraanleg van de Turnhoutseknoop is de eerste realisatie uit het groene Singelplan dat opgesteld werd door de tijdelijke vereniging MAKH, bestaande uit de bureaus Maxwan A+U, Karres + Brands, Antea Group en Hub.

 

Turnhoutsepoort-082

Turnhoutsepoort-022

Turnhoutsepoort-06b1

Turnhoutsepoort-053

Turnhoutsepoort-042