Landschapskunst als herinnering aan vorming Flevoland

Riff, PD #18245 in Dronten is een nieuw landschapskunstwerk van Flevoland. Het kunstwerk van de Zwitserse kunstenaar Bob Gramsma, een afdruk van een gat in de polderklei, is gemaakt ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet.

 


Riff PD#18245 is het achtste landschapskunstwerk van de collectie Land Art Flevoland. Al tijdens de aanleg van de Flevopolder besloten de ingenieurs en planologen het nieuwe land te voorzien van een aantal grote landschapskunstwerken, geheel naar de mode van die tijd. Het eerste Flevolandse landschapskunstwerk verrees in 1977, het Observatorium van Robert Morris. Daarna volgden verschillende sculpturen, waaronder de Groene Kathedraal van Marinus Boezem uit 1996, Exposure (de gehurkte man bij Lelystad) van Antony Gormley uit 2010, en verder werken van Richard Serra, Paul de Kort, Daniel Libeskind, Marinus Boezem, RAAAF/Atelier de Lyon en Piet Slegers.

Geschiedenis polder
Gramsma doet wereldwijd grootschalige interventies in het landschap vanuit zijn fascinatie voor enerzijds beeldhouwkunst en anderzijds hoogstaand civiel ingenieurswerk. Op een constructie van heipalen, poeren en stalen structuren, zoals die ook wordt gebruikt in bruggen- en botenbouw, is een heuvel gestort van 15.000 m3 lokale landbouw- en Zuiderzeegrond. Hierin is vervolgens een grote holte gegraven, die is bekleed met een laag spuitbeton en voorzien van een betonnen dak en trap. Daarna is het omvangrijke afgietsel ontgraven en is de aarde weer terug in het landschap verwerkt. De gegraven holte en de aanhechting van zand en klei uit het omliggende landschap hebben de kleur, structuur en vorm van het omvangrijke object bepaald.
Als een opgegraven archeologische vondst herinnert het nieuwe kunstwerk aan de plaatselijke geologie en de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Omdat Riff, PD#18245 een afgietsel van Gramsma’s gegraven spoor in de Flevogrond is, weerspiegelt het volgens de kunstorganisatie ook de ontginning en kunstmatigheid van de polder.
Met een omvang van 37,5 meter lang, 13 meter breed en 7 meter hoog ligt werk het in de openheid van het polderlandschap, tussen de Spijkweg en de Bremerbergweg in de gemeente Dronten. Gramsma’s nieuwgevormde landschap, dat als een gebouw op palen rust, biedt onderdak aan dieren en mossen. Bezoekers kunnen het trappetje betreden om vanaf boven hun blik te laten dwalen over het oude land bij Elburg en het nieuwe door mensen gemaakte landschap met zijn dijken, wegen en greppels.