Tentoonstelling Tweede Natuur [VIDEO]

De tentoonstelling Tweede Natuur van landschapsarchitect Hannah Schubert op kasteel Groeneveld in Baarn toont de potentie van het onbedwingbare karakter van de natuur, en hoe dit kan worden ingezet om een ‘gefaald’ gebouw langzaam te transformeren naar een landschap.

De tentoonstelling gaat over tijd, verval en groei, over het celebreren van vergankelijkheid in plaats van deze te ontkennen. Het is een zoektocht naar een hybride vorm tussen architectuur en landschap, en een nieuwe realiteit, waardoor een waarde wordt gecreëerd die verder gaat dan uit te drukken is in economisch rendement.


Een van de mooiste voorbeelden is Berlin Heilstaetten, een voormalige tbc-kliniek in Berlijn. Het dak is verwoest in de Tweede Wereldoorlog, inmiddels groeit er op het vervallen gebouw een compleet bos. Behalve bestaande voorbeelden laat Schubert ook zien wat er in de toekomst na twintig, veertig of tachtig jaar verval kan ontstaan. Bovendien legt ze uit met welke beperkte ingrepen je dit verval kunt regisseren.

Schubert presenteert het toeslaan van de natuur als kans: waarom zou je vervallen gebouwen waarvoor geen geld is om ze af te breken niet laten overnemen door de natuur? Daarmee krijgt niet alleen de natuur meer ruimte, ook komt er meer groen bij voor de mens om van te genieten.

Louis le Roy

Le Roy is de schepper van een aantal zogenoemde ecokathedraal-projecten. Schubert ziet in hem een geestverwant omdat ook hij bouwde met wat voorhanden was en de natuurlijke processen een handje hielp.

Tot medio juli is de tentoonstelling Tweede Natuur te zien in Kasteel Groeneveld in Baarn.