Lager btw-tarief voor aankoop planten bij tuinaannemer vanaf 1 april

Wie bloemen en planten aankoopt bij een tuinaannemer, zal daar vanaf 1 april maar 6 procent btw op betalen, tegenover 21 procent nu. De maatregel moet oneerlijke concurrentie en het risico op zwarte circuits wegwerken.

Wie bomen, struiken, planten of bloemen voor de tuin koopt bij een sierteler, betaalt daarop 6 procent btw. Maar een tuinaannemer die een tuin aanlegt en daarbij ook bomen of planten levert, moest voor diezelfde planten tot nu toe een btw-tarief van 21 procent aanrekenen. Door dat verschil werden tuineigenaars ertoe aangezet zelf hun planten rechtstreeks bij de siertelers te gaan kopen, wat zwarte circuits in de hand werkte. Vanaf 1 april wordt het onderscheid weggewerkt. De bloemen, bomen, heesters en planten van de tuinaannemers zullen dus eveneens onder het lagere btw-tarief van 6 procent vallen.


Niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden is een tariefverlaging van 21% naar 6% positief, ook zal de toepassing van het verlaagd btw-tarief een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en de tewerkstelling in tuinaanleg en -onderhoud. In de sector zijn er afgerond 16.000 mensen actief. Er zijn 7.800 bedrijven/zaakvoerders waarvan 2/3 eenmanszaken en 1/3 met personeel in de sector actief. Zij stellen iets meer dan 9.000 werknemers tewerk. Daarenboven is de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en plantsoenen vrij arbeidsintensief waarbij ook veel laaggeschoolde werknemers aan de slag kunnen.

Een tuinaannemer zal zijn factuur voor het aanleggen van een tuin dus moeten opsplitsen, want de rest van de prijs blijft wel onderworpen aan het btw-tarief van 21 procent.