Groenbemesters voor gezonde bomen

Boomkwekers passen steeds vaker groenbemesters toe, niet alleen om de bodem te voeden maar ook om bomen vitaler en weerbaarder te maken.

Groenbemesters zijn planten die je teelt om ze vervolgens onder te werken in de bodem of om ze af te maaien en als mulch te gebruiken. De bodem wordt er beter van, zo legt vakblad Boom in Business uit in het artikel ‘Groenbemesting in de boomkwekerij blijkt prima alternatief voor traditionele bemesting‘. Het percentage organische stof en het stikstofgehalte in de bodem worden hoger, bovendien versterken de groenbemesters het bodemleven waardoor de bodemstructuur beter wordt. De gewassen houden mineralen vast waardoor er minder uitspoeling van meststoffen plaatsvindt. En sommige groenbemesters kunnen de populatie van vrijlevende wortelaaltjes onderdrukken. Naast afrikaantjes zijn er meer groenbemesters die aaltjes onderdrukken zoals Soedangras en Japanse haver.


In de boomkwekerij is er veel belangstelling voor het mengsel ‘Vital complex’ van DLF, schrijft het vakblad. In dat mengsel zijn verschillende soorten zijn opgenomen zoals gingellikruid, Alexandrijnse klaver, incarnaatklaver, blauwe lupine, vlas, Japanse haver en zomerwikke. Gingellikruid, lupine en Japanse haver zijn diepwortelend, terwijl de vlinderbloemigen stikstof binden. Daarnaast zit er Phacelia in, een typische bijenplant.

Bron: Groen Kennisnet