Eindrapport project Weidescherm

In opdracht van het Departement Omgeving onderzoeken BOS+ en ILVO hoe het welzijn van runderen, schapen en paarden te garanderen in de weide aan de hand van natuurlijke beschutting.

Het project Weidescherm omvat de opdracht ‘Bepalen van adequate beplanting als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden’. Een groeiend deel van de bevolking heeft aandacht voor dierenwelzijn en vindt dat een natuurlijke leefomgeving hier deel vanuit maakt. Daarenboven wordt ons klimaat extremer. Specifiek voor Vlaanderen worden meer en langere periodes van droogte en hitte verwacht.


Deze opdracht bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel omvat een literatuurstudie waarin wordt onderzocht wat het effect is van extreme weersomstandigheden op het welzijn van buitendieren, welke voorkeuren ze zelf hebben op vlak van beschutting, microklimaat of voederwaarde én welke boom- en struiksoorten minder geschikt of zelfs giftig zijn. Omdat niet alle bomen de open omstandigheden van een weide even goed verdragen (bv. door wind of betreding), nemen we ook dit aspect mee tijdens het onderzoek. We bespreken ook welke eigenschappen van boomsoorten hun effectiviteit als beschutting beïnvloeden, zoals groeisnelheid. Daarnaast vatten we ook de relevante wetgeving en subsidiemogelijkheden samen.

U kunt het volledige rapport hier downloaden