Kortrijk / Werken renovatie Heulepark gestart

Het Heulepark in het centrum van de Kortrijkse deelgemeente Heule had dringend een opknapbeurt nodig. Dit Engels landschapspark heeft heel wat troeven. Het is een beschermd dorpsgezicht en sluit – als belangrijke groene ruimte – aan op het landschapsproject ‘Heerlijke Heulebeek’.

Het park van Heule was ooit de tuin van het ‘kasteel’ van Heule. In 1874 bouwde notaris Lagae hier een landhuis. De rijke familie Goethals, die ook het Heulebos bezat, kocht de eigendom in 1882. Zij lieten de tuin (3 ha) inrichten als park volgens de plannen van een Parijse architect. Achteraan het kasteel kreeg de tuin het uitzicht van een Engels landschapspark. De groep moerascypressen bij de vijver dateren waarschijnlijk uit die periode. Ze ondersteunen het perspectief van de centrale vista vanuit het kasteel, terwijl enkele oude taxussen op de oever de organische vormgeving van de vijver versterken. Naast het kasteel werd een kleine tuin in Franse stijl aangelegd, maar die werd in 1965 omgevormd tot parking. In 1967 verloor het park een strook aan de achterkant voor de aanleg van de Goethalslaan. Na de aankoop door de gemeente in 1964 werd het landhuis omgevormd tot gemeentehuis, de tuin tot openbaar park.


 

 

Grondige opknapbeurt

De stad heeft beslist om het kasteelpark van Heule grondig op te knappen. Heulepark krijgt zo de

kans om zich te herstellen tot een historisch park voor publiek gebruik en om zich te ontwikkelen tot de groene long van Heule. Door deze vergroening verhoogt de stad de leefbaarheid in de dorpskern van Heule.

Voor het park werd inmiddels een beheersplan opgemaakt die de toekomstvisie voor de komende 20 jaar beschrijft. Het team van Buro Bossaert en Demeyere J&A werd aangesteld om het beheersplan op te maken voor zowel Heulepark als ‘t Kasteel. Zij hebben een historische analyse uitgevoerd en een voorstel getekend voor de toekomst.

De opknapbeurt houdt vooral in dat overtollig groen en zieke bomen worden verwijderd en dat nieuw groen wordt aangeplant. Een bufferbekken – bypass is in aanbouw om overstromingen tegen te gaan, speelpleintjes krijgen een heroriëntering, trage wegen worden beter toegankelijk gemaakt, …

Heraanleg in 5 zones

Heulepark werd opgedeeld in zones: historisch park, cultuurzone, natuurzone, speelzone en zone ingang Peperstraat. De heraanleg zal in fasen gebeuren.

1. Cultuurzone

Hier wordt in de komende maanden een volledige herinrichting van het plein voorzien. Er wordt een goede afstemming en aansluiting voorzien met de heraanleg van Heuleplaats. De rijweg en voetpad worden door middel van lage struiken gescheiden. Het plein zelf wordt aangelegd in rode kleiklinkers. Er komen enkele licht verhoogde groenzones op het plein die refereren naar de historische aanleg. Er wordt een overdekte fietsenstalling voorzien op de plaats waar de huidige conciërgewoning stond. Het plein blijft geschikt voor het organiseren van evenementen. Parkeren tussen bibliotheek en kasteel is niet mogelijk, laden en lossen kan wel.

2. Natuurzone

Hier wordt een ‘betoverend bos’ voorgesteld. Het wordt opener aangelegd zodat er meer biodiversiteit ontstaat en het een educatief karakter kan hebben. Daarnaast worden enkele elementen ingepland die voor het betoverend karakter moeten zorgen, bijvoorbeeld boomstammen waaarin figuren zijn gekerfd.

3. Historisch landschapspark

In het park worden de oorspronkelijke zichtassen teruggebracht, zodat er een bredere kijk is in het park. De paden worden heraangelegd in aangepaste materialen. Er komt 1 hoofdas, de avenue rouge. Dit is het pad dat start aan de Gullegemsestraat en loopt tot aan het plein tussen bib en ‘t Kasteel. De andere paden blijven eveneens behouden, maar zullen vooral geschikt zijn voor wandelaars en lokaal fietsverkeer.

Alle beplanting wordt bekeken op ziektes en afsterven. Indien nodig wordt beplanting verzorgd of verwijderd en worden er nieuwe zaken aangeplant. Er worden bloembollen voorzien, de zijmuren van beek en vijver worden hersteld, de beek wordt gebaggerd, …

4. Speelzone

Die zone wordt ingericht om te spelen. Enerzijds komen er nieuwe speeltoestellen en banken zodat kinderen met (groot-)ouders er terecht kunnen. Ook wordt het ‘bosje’ tegen de afscheiding verder ontwikkeld om te ravotten.

5. Zone Peperstraat

Op die plek is het een idee om de beleving van de Heulebeek te verhogen door er een platform te voorzien langs de beek. Ook wordt heel de zone voor het brugje aangepast zodat er een duidelijkere toegang is naar het park, maar ook een parkgevoel is langs de straat.

www.kortrijk.be/heulepark