Knokke-Heist / Bijenvriendelijkste Gemeente 2015

Knokke-Heist werd op de wedstrijd Groene Lente van de Vereniging voor Openbaar Groen VVOG uitgeroepen tot ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ van Vlaanderen 2015. Daarmee willen VVOG en LNE, het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie promotie voeren voor bijenvriendelijke acties.

 


De titel van Bijenvriendelijkste gemeente wordt door VVOG en LNE uitgereikt aan de gemeente die het voorbije jaar speciale acties heeft ondernomen voor een bijenvriendelijke aanleg en beheer van openbaar groen en haar bewoners hierbij betrekt.

Voor deze wedstrijd werden 21 projecten ingediend. Uiteindelijk werd Knokke-Heist verkozen tot ‘Bijenvriendelijkste Gemeente 2015’.

Bij de beoordeling van de vele initiatieven werd beslist om daarnaast per provincie één gemeente te nomineren als ‘Bijenvriendelijke Gemeente’. Die nominaties gingen naar:

• Bonheiden voor de Vlindertuin Krankenhoeve,

• Genk voor het Bijenplan Genk,

• Beveren voor de reuzenbijenkorf in het Hof ter Saksen,

• Leuven voor het Bijenplan Leuven.

 

Knokke-Heist, a place to bee

In 2011 is Knokke-Heist op kleinschalig niveau begonnen met het inzaaien van een aantal bloemenweiden. Twee jaar geleden  stapte de gemeente in een globaal, innovatief en uniek project in samenwerking met de firma BeeOdiversity o.l.v. Dr. Bach Kim Nguyen, professor aan de Universiteit van Luik, expert in bijen en biodiversiteit.

Het geïntegreerde bijenproject omvat zowel ecologische, pedagogische, toeristische als wetenschappelijke aspecten.

• Een bijen- en biodiversiteitscentrum in de tuin van CC Scharpoord met de focus op de werking van bijen en de rol die ze spelen in de biodiversiteit en in de voedselverscheidenheid.

• De bijentuin in de Paulusstraat kan aanzien worden als het pilootproject voor het onderzoek naar het algemeen welzijn van de bijen in de gemeente. Deze tuin is opgevat als een educatieve mix die mens en bij dichter bij elkaar brengt. De mini-moestuin toont het belang van bijen in onze voedselvoorziening (cultivering) aan. Terwijl de extensief (er werd zo weinig mogelijk ingegrepen in de natuur) beheerde bloemenweide met inheemse bijenplanten het natuurlijk aspect in al zijn schoonheid demonstreert. Het demo-plantvak illustreert dan weer hoe u in uw eigen tuin een bijdrage kunt leveren aan het bijenwelzijn in het sterk verstedelijk Vlaanderen.
Naast de vele bloemen die centraal staan in de bijenwereld toont deze plek het harmonisch samengaan van de vele verschillende soorten bijen. De honingbijen eigenen zich de bijenkorven toe, terwijl de solitaire bijen hun stek vinden in het insectenhotel of ergens onderdak vinden in de verschillende takkenrillen en zandwanden.

• Meer dan 10 bijen- en biodiversiteitstuintjes waar scholen, inwoners en bezoekers van Knokke-Heist meer te weten komen over honingbijen en andere bestuivers.

ba93aa8519bd42825ed96d4f5bec7671-350x262 43070ef3ab508611693f00ce1961fd05-350x262 6d45c4ecad3d2e2804950d97cf8d5fb5-350x262

• Twee fietsroutes en één wandelroute waarbij heel wat kan worden opgestoken over bijen, biodiversiteit, honingbloemen, bestuivers, vlinders, wilde bloemen, veldbloemen… De routes leiden langs boeiende infoborden, bloemenweiden, bijenhuisjes met bijenkasten. In totaal zijn er 17 didactische borden 10 bloemenweiden en 5 bijenhuisjes met 10 bijenkasten en 2 bijenkasten van lokale imkers die mooi verspreid liggen, langsheen de 3 routes.

 

d1ba4f51ea594cb5632af6568e58042d-350x262

• Een meer adequate groeninrichting van publieke ruimten, zowel in de versteende als open ruimte met inplanting van infoborden die het publiek toelichten en bewust maken over het belang van bloem en bij.

• Bloemenzadenactie voor de inwoners

themas-500x356

Bijen als milieubewakers

Met dit project wil Knokke-Heist, naast sensibiliseren en de biodiversiteit verder ontwikkelen, ook het milieu op een wetenschappelijke manier monitoren. Door honing te verzamelen, verzamelen de bijen namelijk ook allerlei gegevens die na analyse heel wat interessante informatie opleveren voor een adequate milieumonitoring. Bijvoorbeeld over het type planten, de aanwezigheid van pesticiden, de hoeveelheid en kwaliteit van voedingsbronnen voor bestuivende insecten en het overlevingsvermogen van bijen, wat een uitstekende indicator van de algemene milieutoestand is.

De firma  BeeOdiversity heeft een milieumonitoringtool ontwikkeld die op deze gegevens gebaseerd is. Aan de hand van die tool zal Knokke-Heist een betere kennis krijgen van de toestand van de biodiversiteit op haar grondgebied en maatregelen kunnen nemen die uitgaan van concrete indicatoren om de natuur te beschermen en te verbeteren ten behoeve van haar uiteenlopende bewoners: mensen, dieren, insecten, planten… Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen echt een rol als milieubewakers toebedeelt.