Green Cities Seminarie 2022

In kader van het Europees Project ‘More Green Cities for Europe’, in opdracht van de Europese Commissie, vindt op dinsdag 27 september 2022 om 9u tijdens Green het ‘Green Cities seminarie’ plaats.

Het seminarie handelt over de positieve klimaateffecten van doordachte groene ruimtes in stedelijke gebieden en wil landschapsarchitecten, tuinaannemers, groendiensten en beleidsmakers sensibiliseren.


Het Green Cities seminarie 2022 wil van dialoog een prioriteit maken. Vier sprekers geven elk hun inzichten en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken van de groensector.  Prof. dr. Rik De Vreese (academicus), Ben Verlinden (boomteler), een groenambtenaar en Andy Malengier (landschapsarchitect) zullen elk hun ervaringen en initiatieven rond groen in de stad presenteren. Gezien dialoog een prioriteit is, kan ook het publiek zich in de debatten mengen. Ook vanuit het publiek kunnen opmerkingen geformuleerd worden indien gewenst. Het gesprek in goede banen geleid door groenjournalist Paul Geerts.

Tijdens het seminarie is er opnieuw de kans om een exemplaar van het ‘Green Cities’-zakboek mee te nemen. Dit zakboek focust op vijf grote pijlers voor duurzame vergroening (Economie, Biodiversiteit, Sociale Cohesie, Welzijn en Klimaat) en reikt technische principes aan rond duurzame integratie van groen.

Het seminarie ‘More Green Cities for Europe’ is een initiatief van AVBS. VLAM is de uitvoerende organisatie in België voor dit project.

Het volledige programma en inschrijvingsformulier vindt u hier.