Naar één natuurbeheerplan

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakt werk van de integratie van het bos- en natuurdecreet. In 2015 komt er onder meer nieuwe regelgeving over natuurbeheerplannen en reservaten, criteria geïntegreerd natuurbeheer en subsidies.

Wanneer deze nieuwe regelgeving van kracht wordt, zal het beheer geregeld worden met één soort instrument: het natuurbeheerplan. Verschillende terreintypes (bos, open ecotopen, park, bermen, bomenrijen…), verschillende eigenaars en eigenaarscategorieën, en verschillende ambities zullen dan in 1 beheerplan kunnen gecombineerd worden. Maar een beheerplan met 1 terreintype, 1 eigenaar en/of 1 ambitie blijft ook kunnen.


In afwachting van de definitieve goedkeuring van het nieuwe natuurbeheerplan, gelden overgangsmaatregelen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Om u op weg te helpen organiseert het ANB een vormingsmoment. Tijdens deze vorming krijgt u informatie over: het natuurbeheerplan met verschillende ambitieniveaus, de opbouw van beheerplannen in de ‘nieuwe stijl’ met een aantal voorbeelden en de financiering van beheer en beheerplannen.
Deze opleiding heeft plaats op 17 december 2014 van 13 tot 16 uur in Leuven en op 19 december 2014 van 9.30 tot 12.30 uur in Gent.

Meer informatie over de vorming en inschrijvingen.