Kippen moeten boomkwekerij onkruidvrij houden

Boomkwekerij Udenhout introduceerde in juni 2017 onder de naam Kweker-Ei een nieuwe manier van onkruid beheren. Het gaat om een pilootproject waarin scharrelkippen vanuit een mobiele stal een perceel laanbomen onkruidvrij houden.

 


Met dat project hoopt de kwekerij twee vliegen in één klap te slaan. Ten eerste de doelstellingen inzake duurzaamheid halen door zo weinig mogelijk gewasbescherming toe te passen. Boomkwekerij Udenhout is aangesloten bij Milieukeur dat bovenwettelijke eisen stelt ten aanzien van gewasbescherming. En ten tweede besparen op de onkosten van onkruidbestrijding, geschat op 3000 euro per hectare.

Het gaat om een pilootproject waarvoor de kwekerij van de provincie Brabant een landbouwinnovatiesubsidie van 25.000 euro heeft gekregen. Daarmee zijn alle kosten voor aankoop, huisvesting en verzorging van de kippen gedekt.

Marans-kippen

Er wordt gebruik gemaakt van Marans-kippen. Dat is een Frans ras met donkerrood-bruine eieren. Het zijn dubbeldoelkippen, dus ze leveren eieren en later vlees.

In totaal gaan 100 kippen op een elektrisch afgerasterd perceel van 0,4 hectare hun werk verrichten: ’s ochtends leggen ze in de stal hun eieren en aan het begin van de middag worden ze naar buiten gelaten. Pas als het donker wordt, gaan ze weer naar binnen.

Van een mobiele container, die op een aanhanger of vrachtwagen getrokken kan worden, is een zelfvoorzienende stal gemaakt met daarin watervoorziening, legnesten, een voederautomaat, verlichting en een automatische deur. Het geheel wordt van stroom voorzien door zonnepanelen.