Meer aandacht voor klimaatverandering in de stad

Door klimaatverandering neemt het aantal piekbuien in de zomer toe. Groenbeheerders, waterbeheerders en stadsbestuurders moeten daar beter op inspelen. Met de ‘Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad’ wil het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) iedereen die betrokken is bij de inrichting van Nederlandse steden informeren over klimaatverandering in de stad.

Het aantal piekbuien neemt toe, vooral in de zomer, schrijft de Natte Krant in de eerste editie. De kans dat het in korte tijd heel hard regent of hagelt, is 2 tot 5 keer groter dan in de vorige eeuw, aldus de krant.


De krant legt uit wat piekbuien zijn en dat je ze moeilijk kunt voorspellen. Maar de buien komen wel vaker voor. Het is daarom zaak wateroverlast door die buien te beperken. Dat kun je bijvoorbeeld doen door het straatpeil te verlagen of een waterdichte rand aan te brengen bij de gevel van woningen. Je kunt het overtollige water ook opslaan door de aanleg van wadi’s of een aangepaste beplanting.

Beplanting

Beplanting speelt bij wateroverlast een belangrijke rol. Stadsgroen werkt een veel groter deel van de jaarlijkse regenval weg dan de riolering. Gemeenten moeten een afweging maken voor oplossingen bij wateroverlast. “Een betonnen opvangbassin kan meer water bergen, maar een wadi is multifunctioneel”, zegt plantdeskundige Margareth Hop van Actifolia. Groen is ook goed voor de gezondheid, koelt de stad, geeft een stimulans aan huizenprijzen en heeft een positief effect op de biodiversiteit. Hop: “Zo draag je met één oppervlak bij aan meerdere functies”