Kerktuin: Wetteren breekt uit! [VIDEO]

De nieuwe kerktuin in Wetteren wordt een van de eerste realisaties van de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’, gelanceerd door de Vlaams overheid in 2018.

 


De gemeente Wetteren wil de centrale ruimte rondom de kerk maximaal benutten voor meer groen en openheid. Een aantal gebouwen die in het centrum van Wetteren vlakbij de kerk stonden, worden verder afgebroken en de omliggende ruimte onthard. De nieuwe kerktuin wordt een aantrekkelijke verblijfsplek die tevens een cruciale en groene verbinding zal vormen tussen Markt en Schelde. Door deze ingrepen ontstaat er meer publieke ruimte en het monumentale karakter van de kerk komt beter tot zijn recht.

Met dit onthardingsproject zet de gemeente in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie om zo een klimaatrobuuster en leefbaarder centrum uit te bouwen. De belangrijkste speerpunten van het ontwerp zijn het bufferen en infiltreren van regenwater in kwalitatieve plantenborders, het recupereren van regenwater en het toepassen van circulaire materialen. Dankzij een onthardingssubsidie van de Vlaamse Regering komt dit project tot stand.

De publieke ruimte is ontworpen door OMGEVING in samenwerking met OM\AR architecten (sloopdossier) en BDA Engineering (stabiliteit). De uitvoering is voorzien in het najaar van 2020.