Kasteel van Seneffe / Openluchttentoonstelling Watertraject

Het Domein van het Kasteel van Seneffe organiseert tot 12 november 2017  een nieuwe openluchttentoonstelling rond het thema water.

In het park en de tuinen van het Domein van Seneffe vertellen acht Belgische kunstenaars u verhalen over water op hun eigen manier. Tot in de vier uithoeken van het park werden beeldhouwwerken en installaties neergezet. Sommige van die werken verlenen aan de waterbekkens een poëtische toets, op een speelse manier of door aan het nadenken te zetten. Andere treden in dialoog met de groene ruimten of de architectuur van de gebouwen.


Het gekabbel van een stroompje horen zonder dat je het ziet, achter de bocht van een laan verrast worden door een waterbekken waar allerhande vogels zich uitleven, zien hoe de hemel of de voorgevel van het theater in een natuurlijke spiegel worden weerspiegeld … zijn allemaal visuele, auditieve en esthetische geneugten waardoor dit element de parken en tuinen nog aantrekkelijker maakt.

• Leo Copers denkt na, maar wel ondersteboven!

 

 

• Isabelle Copet haalt haar inspiratie uit de decoratieve kunsten in het Kasteel van Seneffe die ze omvormt tot kantwerk

 

 

• Marco Dessardo kiest het ruime sop voor een suggestieve en bewogen reis.

 

 

• Kries Fierens stort zich op de visvangst, maar aan het uiteinde van zijn vislijn hangt geen vis, tot groot jolijt van de vogels.

 

 

• Benoît Félix speelt met de hydraulische krachten van de waterstralen en daagt ze uit: wie zal winnen?

 

 

• Florian Kiniques houdt van weerspiegelingen en oculi en werpt een oog, maar is het wel het juiste?

 

 

• Philippe Luyten gaat dieper in op het thema water, een essentieel en dagelijks goed, maar is het onuitputtelijk?

 

 

• Jacques Patris heeft zijn creatie aan de brug neergezet, maar is het geen illusie?

 

 

chateaudeseneffe.be