Japanse Duizendknoop: wat kunt u eraan doen?

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Hoe kunnen we verspreiding van Japanse duizendknoop voorkomen en aangetroffen planten bestrijden?

De Japanse duizendknoop is in de 19e eeuw in Europa geïntroduceerd als sierplant, maar vormt nu een grote bron van overlast. De plant groeit onder bijna alle omstandigheden goed. Plaatsen waar je de plant onder andere tegen kan komen zijn wegbermen, bosranden, braakliggende terreinen en tuinen.


In het voorjaar schieten de stengels relatief snel uit de grond, waarbij ze door spleten in beton en muren kunnen groeien. Uit achtergebleven stukjes van de wortelstokken kunnen nieuwe planten groeien. Dit zorgt ervoor dat de plant zeer moeilijk te bestrijden valt. Belangrijk is om zo snel mogelijk in te grijpen. Dit om te voorkomen dat de plant zich uitbreidt. De plant is zeer moeilijk te verwijderen als de plant meer dan 50 stengels heeft.

Bekijk hier een informatiefilmpje van het Agentschap Natuur & Bos.

 

Bestrijdingsmogelijkheden

Er zijn meerdere mogelijkheden om de Japanse duizendpoot te bestrijden. Je kunt denken aan maaien, begrazen, afdekken. afgraven of het inzetten van chemische middelen. Een wondermiddel ontbreekt echter nog.

• Op de website Ecopedia vindt u een bespreking van de verschillende beheermethoden.

• Op de website van Vlaco vindt u meer informatie over bestrijding van Japanse duizendknoop via professionele compostering.

• Universiteit Wageningen: Japanse duizendknoop – Wat kun je eraan doen?

• Groen Kennisnet: Dossier Japanse Duizendknoop

• Op initiatief van de Nederlandse Stichting Probos is er een meerjarige praktijkproef uitgevoerd op 120 locaties in Nederland om te onderzoeken wat de meeste effectieve methode is. Het rapport kunt u hier downloaden. Op basis van ontwikkelde kennis is een beslisboom bestrijding Japanse duizenknoop ontwikkeld