13 nieuwe invasieve uitheemse plantensoorten

Een tweede update van de lijst van invasieve uitheemse soorten die voor Europa zorgwekkend zijn, de zogenaamde Unielijst met Invasieve Uitheemse Soorten (IAS) is zopas gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die update voegt 17 planten- en diersoorten toe aan de lijst, die er al 49 telde.

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geïntroduceerd zijn en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit en de diensten die door ecosystemen worden geleverd (bv. plantaardige productie, waterzuivering of bestuiving).


De meeste van de toegevoegde soorten zijn nog maar in geringe mate in Europa aanwezig, maar hun verspreiding zou grote schade toebrengen aan het milieu. Door hun toevoeging worden de impact ervan kan evenwel afgezwakt worden via een gecoördineerde Europese actie.

Verbod op teelt en handel
De lidstaten zijn ermee belast een reeks verplichtingen na te leven voor elk van de soorten op de lijst, met name:

• het verbod op invoer en handel;
• het verbod op bezit en kweek;
• het verbod op vrijlating in de natuur;
• de verplichting tot toezicht op hun populaties;
• de verplichting tot uitroeiing of beheer van hun populaties.

Deze planten mogen wegens hun risico op schade door hun invasief karakter niet meer geteeld, verhandeld, aangeplant of gehouden worden. De ban op deze planten zal vermoedelijk in augustus in werking treden.

Het gaat om volgende planten:

Acacia saligna

Ailanthus altissima

Andropogon virginicus

Cardiospermum grandiflorum

Cortaderia jubata

Ehrharta calycina

Gymnocoronis spilanthoides

Humulus scandens

Lygodium japonicum

Lespedeza cuneata

Prosopis juliflora

Salvinia molesta

Triadica sebifera

Daarnaast is er over volgende planten een risico-analyse in voorbereiding:

Channa argus

Ameiurus melas

Ameiurus nebulosus

Wasmannia auropunctata

Axis axis

Pycnonotus cafer

Fallopia baldschuanica

Boccardia proboscidea

Schizoporella japonica

Fallopia japonica

Fallopia sachalinensis

Fallopia ×bohemica

Pterois miles

Phytolacca americana

Lees ook het eerdere artikel: Vragen over Europese lijst invasieve planten