Jaarboek 2020: Klimaatuitdagingen en -oplossingen

Het klimaatthema is niet meer weg te branden uit de actualiteit en uit ons dagelijks leven. Ook als groenprofessional zal u de komende jaren steeds nadrukkelijker geconfronteerd worden met de drastische, onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering. Of u zichzelf nu klimaatontkenner, klimaatrealist of klimaatvoorvechter noemt. Het topic staat hoog op de Europese politieke agenda en de groensector zal willens nillens een pioniersrol moeten vertolken.

Niet alleen zullen we anders en bewuster moeten gaan nadenken over de manier waarop we onze tuinen en openbaar groen willen vormgeven. Ook zullen we ons meer moeten gaan verdiepen in de materialen die we best gebruiken. Los van het feit dat we onze opdrachtgevers van de ecologische noodzaak van duurzame tuinaanleg zullen moeten overtuigen.


Om die groeiende uitdagingen het hoofd te bieden, sloegen CG Concept en de Belgische Federatie Groenvoorzieners de handen in elkaar om een lijvig jaarboek te kunnen aanreiken met onderbouwde visies en praktische tools voor de groensector.

We beseffen heel goed: wie voorop loopt, kiest niet de makkelijkste weg maar neemt wel een voorsprong op de rest. En denk eraan: morgen is vandaag alweer gisteren. Begin eraan zodat je je kan profileren als pionier van een duurzame toekomst.

Het jaarboek 2020 is opgebouwd uit 5 delen:

  • Expert aan het woord
  • Dossier Groen
  • Dossier Verharding
  • Dossier Machines
  • Beloftevolle hovenier

Wil je het jaarboek 2020 graag ontvangen?

* Bij een abonnement op CG Concept ontvang je het jaarboek helemaal gratis.