Retentiedaken, daktuinen van de toekomst

Het grootste onbenutte oppervlak in de stad vormt ongetwijfeld de daken. Door de stilaan wijzigende klimaatomstandigheden vormen overstromingen bij plotse zware onweders een steeds groter probleem. Creatie van een groendak in al zijn vormen (extensieve vegetatie, intensieve tuinen en zelfs urban farming) geeft niet alleen een ethische en isolerende meerwaarde aan het gebouw. De grote waterbufferende werking heeft eveneens een directe weerslag op de belasting van het rioolnet. Bovendien biedt een groendak een perfecte biotoop aan fauna en flora. Hierdoor verhoogt de biodiversiteit in de stad.


Go with the flow

De klassieke daktuinsystemen zijn er in hoofdzaak op gericht om de gemiddelde jaarlijkse afvoer van hemelwater te reduceren. Gezien de toenemende frequentie aan extreme neerslagbuien, is er steeds meer interesse voor systemen die deze piekafvoeren maximaal kunnen reduceren.

Bij de zogenaamde retentiedaken wordt er zo veel mogelijk neerslag tijdelijk op het dak vastgehouden en vervolgens vertraagd afgevoerd, via de regenwaterafvoer of herbruikt door de vegetatie.

We onderscheiden 4 basissystemen :

Watervertragend systeem met vulkanische materialen: Het meest eenvoudige retentiedak. Systeem zonder drainagemat en een daktuinsubstraat met een groot drainerend vermogen, m.a.w. een groot aandeel vrije luchtporiën. De piekbuien worden tijdelijk in het substraat zelf gebufferd en vervolgens vertraagd afgevoerd. Ideaal als extensief retentiedak (vergt weinig onderhoud) met sedumvegetatie.

 

toekomst groen groendak dakgroen stadstuin urban farming vegetatie klimaat tuinen water biodiversiteit regenwaterafvoer Retentiedak Daktuin CG Concept Jaarboek 2020

 

Watervertragend systeem met losse drainagematerialen: Systeem waarbij piekbuien tijdelijk opgevangen worden in een volumineuze drainagelaag, opgebouwd uit lichtgewicht uitvullingsmaterialen met een groot aandeel vrije luchtporiën. Ideaal als intensief retentiedak (vergt veel onderhoud).

toekomst groen groendak dakgroen stadstuin urban farming vegetatie klimaat tuinen water biodiversiteit regenwaterafvoer Retentiedak Daktuin CG Concept Jaarboek 2020

Watervertragend systeem met kunststof units: Systeem waarbij piekbuien tijdelijk opgevangen worden in een volumineuze drainagelaag, opgebouwd uit drukvaste, koppelbare kunststof units, met een groot luchtvolume. Ideaal om een parkeerdak om te vormen tot retentiedak.

toekomst groen groendak dakgroen stadstuin urban farming vegetatie klimaat tuinen water biodiversiteit regenwaterafvoer Retentiedak Daktuin CG Concept Jaarboek 2020

Waterbergend en waterreducerend systeem met groen-blauwdak: Systeem waarbij piekbuien effectief worden vastgehouden op het dak, in een volumineuze bufferlaag, opgebouwd uit drukvaste, koppelbare kunststof units, met een groot luchtvolume. Via een ingenieus systeem wordt het gebufferde water naar het daktuinsubstraat getransporteerd en herbruikt door de beplanting. Het neerslagvolume wordt bijgevolg effectief gereduceerd. Ideaal als intensief retentiedak, al dan niet in combinatie met een parkeerdak.

toekomst groen groendak dakgroen stadstuin urban farming vegetatie klimaat tuinen water biodiversiteit regenwaterafvoer Retentiedak Daktuin CG Concept Jaarboek 2020

www.goodurbanpractice.be