Leuven / Internationale wedstrijd voor heraanleg oevers Vaartkom

De stad Leuven investeert de komende jaren sterk in de volledige heraanleg van de oevers en omgeving van de Vaart, van OPEK tot aan de nieuwe bruggen over de Vaart. Voor dit ambitieuze stadsontwikkelingsproject schrijft de stad een internationale ontwerpopdracht uit.

Flaneren langs de autoluwe oevers van de Vaart, met een gerust hart de kinderen laten ravotten op het nieuwe Victor Broosplein, tot rust komen in een van de drie parken of op weg naar huis nog even het water in. Stad Leuven heeft grootse plannen met de Vaartkom. De komende jaren zal de voormalige industriële site verder opgewaardeerd worden tot een aantrekkelijke stadswijk en ontmoetingsplek voor iedereen, waar waterbeleving, groen, innovatie en architectuur in het oog zullen springen.


“We zijn ambitieus en beogen voor de Vaartkom een sfeer en dynamiek die je in steden als Kopenhagen, Barcelona of Bordeaux verwacht,” vertelt burgemeester Mohamed Ridouani. “We zijn daarom op zoek naar een ontwerp- en bouwteam dat van de hele site een voorbeeldproject maakt op vlak van innovatie, duurzaamheid en architecturale kwaliteit, waar het unieke karakter van de buurt, ontmoeting en waterbeleving centraal staan”

“De Vaartoevers krijgen het karakter van flaneerboulevards. We vergroten het Victor Broosplein voor OPEK, van gevel tot gevel, en versterken het autoluwe en groene karakter. De beleving van de Vaartoevers wordt versterkt als een plek om rustig te wandelen, winkelen of iets te gaan drinken,” vult schepen van Openbare Werken Dirk Vansina aan.

Water en groen

Contact met en beleving van het water vormen hét uitgangspunt voor de nieuwe aanleg. “We richten een toegankelijke zwemzone in, maar ook sporten langs het water zullen we stimuleren met bijvoorbeeld spelprikkels voor kinderen, een looppiste, beweegbanken voor senioren …”, vertelt burgemeester Ridouani.

Vergroening en ruimte voor wandelaars en fietsers, zijn andere prioriteiten voor het stadsbestuur. Met de aanleg van het toekomstige park Tweewaters krijgt de buurt er een derde park bij. Ook nieuwe straatbomen zullen de wijk groener en klimaatbestendiger maken.

Verder wil de stad dat het ontwerp- en bouwteam een voorbeeldproject uitwerkt op vlak van duurzaamheid en innovatie met onder meer het gebruik van hernieuwbare energie, herbruikbare bouwmaterialen, multifunctionele infrastructuur en slimme toepassingen.

Creatieve dynamiek

Dankzij de aanwezigheid van tal van creatieve bedrijven en culturele organisaties is de Vaartkom het creatieve hart van Leuven. “De toekomstige invulling van de silo’s, de Molens van Orshoven, de Marie Thumassite… zal de dynamiek nog versterken”, zegt Ridouani. “Daarom vinden we het belangrijk dat die creatieve sfeer ook zichtbaar is in het publiek domein. Dat kan met kunstwerken die toegankelijk zijn voor iedereen of met een plaats voor optredens in het openbaar domein. Het verder opwaarderen van de buurt zal alle Leuvenaars, en ook de horeca en handel ten goede komen”, alsnog de burgemeester.

Het stadsbestuur hecht veel belang aan participatie en zal ook bij de verdere ontwikkeling van de Vaartkom de buurt en alle andere Leuvenaars betrekken. In het voorjaar van 2020 selecteert de stad een vijftal bouwteams. Zij werken een ontwerp uit, waarvoor de buurt ideeën kan geven. Eind volgend jaar worden dan drie teams gekozen die het ontwerp verder uitwerken. Een jury kiest daaruit het definitieve ontwerp. Een jury met vertegenwoordigers van burgers, die per loting worden verkozen, beslist over het uiteindelijk resultaat. Verwacht wordt dat de werken in augustus 2022 kunnen starten.

Bron: Stad Leuven