© Stefan Cik

Yves Heirman (BFG): “Groenvoorzieners op een keerpunt”

Klimaatproblematiek, van hitte over droogte tot wateroverlast, maar ook andere maatschappelijke problemen als woon-werkverkeer en algemene gezondheid zijn slechts enkele van de vele maatschappelijke problemen waarop groen een antwoord kan bieden. “We doen dat sowieso, maar het is te weinig geweten en bovendien kan het beter en efficiënter”, stelt Yves Heirman, directeur van BFG-FBEP (Belgische Federatie Groenvoorzieners / Federation Belge des Entrepreneurs Paysagistes).

Yves Heirman houdt de groensector wel vaker een spiegel voor. Zijn doel: de groenbedrijven helpen zich steeds opnieuw en verder te ontwikkelen, maar ook ze de plek te geven die ze maatschappelijk en economisch toekomt. “Met groen kunnen we heel wat problemen oplossen waar onze maatschappij vandaag mee geconfronteerd wordt. Hitte, droogte en wateroverlast staan nu het meest in de kijker, maar het geldt evenzeer voor het veilig stellen van biodiversiteit en domeinen als gezondheid, recreatie, tot en met mobiliteit. Ook op economisch vlak kunnen we bijdragen, denk aan toerisme en retentie, het werken in een groene omgeving.”


Grenzen durven verleggen

Groenbedrijven kijken al lang verder dan het putje graven en boompje planten en bieden groenoplossingen voor tal van problemen en situaties. Ze doen dat echter op hun eentje, elk naar eigen beste vermogen. “Dat moeten we veranderen. Nieuwe uitdagingen vragen een nieuwe aanpak. We moeten ervaringen en kennis delen en zo ideeën en praktijken verder ontwikkelen” stelt Yves Heirman. BFG-FBEP en deelverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol, want ze fungeren als ontmoetingsplek voor durvende, maar ook lerende bedrijven. Toch wordt voornamelijk in de eigen comfortzone gebleven, laat hij tussen de woorden voelen. Hij heeft echter een uitdaging klaar om ondernemingen een stap verder te laten gaan in hun ontwikkeling tot bedrijf van de toekomst. “Research zit in het DNA van een onderneming. We denken op lange termijn, zoeken meerwaarde, ontdekken manieren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar moeten ook grenzen verleggen op technisch vlak. Ga eens verder dan het gebruikelijke. Zet eens proeven op. Test bijvoorbeeld eens in een tuin welke boom het in een bepaalde situatie goed doet. Liefst in alle openheid en communicatie met de klant. Veel kans dat hij er voor openstaat, zeker als hij weet dat je de ontwikkeling mee opvolgt en niet terugschrikt voor het herroepen van een beslissing. Hij weet dus vooraf dat hij op het einde van het verhaal, het beste resultaat krijgt”.

BFG Belgische Federatie Groenvoorzieners Yves Herman klimaatproblematiek klimaat klimaatopwarming klimaatverandering groensector natuur tuinen openbaar groen droogte wateroverlast trends hitte groenbedrijven toekomst onderzoek research bomen CG Concept Jaarboek 2020 t groen plan
© ‘t Groen Plan

Onderzoek als sterkmaker

Er zijn natuurlijk praktijken en gevolgen die je niet in eigen projecten kunt uittesten of meer doorgedreven onderzoek en zelfs vergelijkende studies vragen. “In zulke gevallen moeten we aankloppen bij specialisten, onderzoekinstellingen en/of de academische wereld, van ILVO tot universiteiten en binnen- en buitenlandse organisaties.” Yves verheelt de sector niet dat onderzoek geld kost! “De uitgaven daarvoor zijn echter geen kost, wel een investering naar de toekomst.” Hij voorspelt dat meer doorgedreven kennis en inzicht leidt tot betere bedrijfsresultaten, want op feiten gestoelde bedrijfsvoering, lees minder fouten, meer efficiëntie van geld en middelen en bovendien een sterkere bedrijfs- en sectorprofilering met als gevolg meer opdrachten. “Zelfs aan een betere prijs, want we gaan niet zomaar meer voor het planten van een boom, maar wel voor de juiste boom voor die plek en dat doel.” Yves wijst met deze uitspraak voornamelijk richting lokale overheden, die nog al te vaak op zoek zijn naar een prijs lager dan laag voor het uitvoeren van werken. “Ze moeten in de toekomst op ons een beroep doen omwille van deskundigheid, tegen een correcte vergoeding, in plaats van ons onder druk te zetten om aan de laagst mogelijke prijs een soms zelfs niet duurzame prestatie uit te voeren”.

Het nieuwe ondernemen

Bedrijfsleiders van groenbedrijven staan daarmee op een keerpunt. Ze zijn niet langer louter bedrijfsleider van een aparte kmo, wel vertegenwoordiger van een dynamische sector die niet twijfelt om zijn verantwoordelijkheid richting maatschappij op te nemen. De bedrijfsleider hoeft dat trouwens niet alleen te doen. In een bedrijf dat mee is met zijn tijd krijgt personeel kansen om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en bouwen ze mee aan het bedrijf. “Ingeschakeld als loutere uitvoerders van opdrachten, zijn het geen meedenkers om het bedrijf sterk en stevig op de kaart te zetten, laat staan het mee richting toekomst te sturen”.

BFG Belgische Federatie Groenvoorzieners Yves Herman klimaatproblematiek klimaat klimaatopwarming klimaatverandering groensector natuur tuinen openbaar groen droogte wateroverlast trends hitte groenbedrijven toekomst onderzoek research bomen CG Concept Jaarboek 2020
Yves Heirman – BFG-directeur

 

www.bfg-fbep.be

Auteur: Marc Verachtert