Symposium / Kleine landschapselementen, kleine bouwstenen voor grootse landschappen

Het regionaal landschap Houtland en Polders, het regionaal landschap Westhoek, het stadlandschap West-Vlaamse hart en het stadlandschap Leie en Schelde organiseren op 14 december 2021 een symposium over ‘Kleine landschapselementen, kleine bouwstenen voor grootse landschappen’.

Het begon 25 jaar geleden. De allereerste ‘landschapsconsulenten’ trokken erop uit en knoopten gesprekken aan met landbouwers en plattelandsbewoners over landschap, over de aanplant van bomen, hagen en houtkanten, over poelen graven. De ‘KLE-werking’ was geboren! De jaren daarna volgde de professionalisering: steeds betere adviezen, steeds kwalitatievere ontwerpen en de ontwikkeling van sterk ontzorgende bedieningsvormen om projecten bij doelgroepen gerealiseerd te krijgen.
25 jaar geleden wilden we vooral ‘terug naar ons landschap van vroeger’. Maar tegenwoordig is het allemaal wat complexer. KLE leveren straks best ook energie, biodiversiteit, dragen bij tot een klimaatrobuust landschap, tot menselijk welzijn in het algemeen en zijn liefst ook nog eens perfect agrarisch inpasbaar. Stof tot nadenken dus.


De studiedag vertrekt van de vragen:

• Wat vragen onze landschappen van morgen?
• Welke noden en wensen leven er bij de burgers?
• Waarom, voor wie en welke KLE zien we in onze landschappen van morgen?
• Antwoorden worden gegeven aan de hand van:

lezingen van o.m. professoren Martin Hermy en Hans van Dyck
themasessies in kleinere groepen rond agro-forestry, hout als energiebron, de waterlichamen van de toekomst in tijden van droogte, …
panelgesprek tussen sectoren, beleid en de academische wereld over de uitdagingen voor de toekomst
Het symposium heeft plaats in CC Het Perron, Maarschalk Fochlaan 1 in Ieper op dinsdag 14 december 2021 van 8u30 tot 17u.

Inschrijven kunt u hier.

Foto: Gemeente Wevelgem