Coronamaatregelen: wat betekent dit voor sierteler en boomkweker?

Bedrijven zijn – ongeacht hun omvang – verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

Sierteelt en boomkwekerij vallen onder het paritair comité 145 (PC145), en vallen daarmee onder de essentiële bedrijven. Deze bedrijven moeten ook de voorzorgsmaatregelen maximaal proberen respecteren. Indien dit niet mogelijk is moeten deze bedrijven echter niet sluiten.


Je mag voorlopig blijven werken als volgende voorwaarden worden gerespecteerd.

• Het werk kan niet via telewerk georganiseerd worden.
• Het werk wordt uitgevoerd in openlucht, serre of loods.
• Social distancing dient op elk moment gerespecteerd te worden.

Deze maatregelen gelden zowel voor zelfstandigen, arbeiders als bedienden.

Wat betekent dit concreet voor je bedrijf?
• Contacten met klanten en leveranciers gebeuren bij voorkeur via telefoon, e-mail, …
• Vraag toelating aan de klant vooraleer een werf te betreden.
• Overleg bij voorkeur via telefoon, e-mail, … met je personeel leg hen de aanvullende maatregelen uit (social distancing).
• Bij het minste vermoeden van ziektesymptomen dient de huisarts gecontacteerd te worden.
• Kantoren, refters en kleedruimtes worden best beperkt toegankelijk gemaakt en afficheer de affiche ‘Het coronavirus: hoe kan je een besmetting voorkomen?’ en afficheer dat het aantal personen dat mag aanwezig zijn, gelimiteerd is (social distancing).
• Voorzie ontsmettingsmiddelen en wegwerpdoekjes voor alle personeelsleden.
• Per vrachtwagen of bestelwagen kan best slechts één persoon aanwezig zijn.
• Laat personeelsleden apart en indien nodig met eigen vervoer naar de werf rijden.
• Respecteer ten allen tijde de regels van social distancing op de werf, ook tijdens overlegmomenten en breaks.

Kunnen particulieren nog bestellingen komen afhalen op de kwekerij?

Neen. Op basis van de huidige maatregelen mogen burgers enkel nog uiterst noodzakelijke verplaatsingen maken. Het afhalen van niet-levensnoodzakelijke zaken hoort daar helaas niet bij. In principe zouden er dus geen particulieren op uw bedrijf kunnen langskomen. Daarenboven is de productie nog wel toegestaan, maar de zelfstandige kleinhandel niet meer.

Kunnen tuinaanleggers nog bestellingen komen afhalen op de kwekerij?

Tuinaanleg valt onder Paritair comité 145. De zelfstandigen en bedrijven die onder dit paritair comité werken, kunnen blijven werken. Het ophalen van bestellingen om de activiteiten te kunnen verderzetten kan normaal nog. Toch willen we vragen om dit tot een minimum te beperkten. Tuinaanleg en productie in de sierteelt behoort niet tot het uiterst noodzakelijke.

Mogen bestelde planten nog zelf rondgevoerd worden aan particulieren?

Volgens de richtlijnen mag de sector nog werken. Maar planten behoren niet tot de uiterst noodzakelijke producten. Daarom raden we af om dit te doen.

Mogen e-commerce handelaars blijven werken als ze als niet-essentieel worden beschouwd (bv. planten, kleren, doe-het-zelf, …)?

Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten als ze de sociale afstand respecteren. Onder e-commerce valt levering aan huis en afhaling aan officiële afhaalpunten. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur.
Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren. Klanten mogen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen.

Mogen bloemenautomaten open blijven?

Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven. De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan. Bloemenautomaten worden hier niet expliciet vermeld, en moeten dus in principe dicht. AVBS en Boerenbond vragen om de verkoop van bloemen via automaten uitdrukkelijk wel toe te laten, mits uiteraard het in acht nemen van de regels rond social distancing.

Mogen planten nog weggevoerd worden naar het buitenland?

Internationaal goederenvervoer blijft mogelijk. Volgens de richtlijnen mag ook de sierteeltsector nog steeds werken.
B2B-handel blijft mogelijk, ook internationaal. De vraag is wel zo goed als volledig stilgevallen, maar het transport kan dus wel plaats vinden.
Consumenten kunnen wel niet zelf grensoverschrijdend producten vervoeren.

 Wat moet ik doen bij het vernietigen van niet-verkoopbare planten?
Door het stilvallen van de handel wordt het verkoopbaar product afval dat weg moet. Het antwoord op bovenstaande vraag is tweeledig. Enerzijds moet je nadenken over waar je het plantenmateriaal naar toe zal brengen. Anderzijds is het mede door fiscale reden van groot belang om te inventariseren hoeveel planten er vernietigd worden.

Waar moet ik naar toe met plantaardige reststromen?

Voor deze afvalstroom zijn er volgende mogelijkheden.

• Afvalstroom omzetten naar een grondstof aan de hand van een grondstoffenverklaring. AVBS en Boerenbond hebben in samenwerking met de OVAM, VLM-Mestbank en FOD Volksgezondheid een haalbare en betaalbare oplossing bekomen voor de potplanten (potgrond + planten) die momenteel omwille van de coronacrisis aanwezig zijn op sierteeltbedrijven. Om te vermijden dat elke sierteler een afzonderlijke grondstofverklaring moet aanvragen bij OVAM, is een ledenvoordeel op sectorniveau kunnen bekomen.

• Afvalstroom kan op bedrijfsniveau gecomposteerd worden en nadien afgezet worden op bedrijfseigen percelen. In dat geval doet u aan boerderijcompostering. Hierbij is het belangrijk dat er enkel bedrijfseigen uitgangsmateriaal gebruikt worden en het uiteindelijke compost enkel op bedrijfseigen percelen gevoerd wordt.

• Afvalstroom naar een erkend composteerder brengen. In dat geval dient u contact op te nemen met een erkend composteerder die uw afvalstroom komt ophalen en zelf in zal staan voor de verwerking. Voordeel van deze optie is dat dit het minste werk met zich mee brengt. Het nadeel is er een kostprijs verbonden is aan de ophaling en verwerking.

Is het belangrijk om te inventariseren welke planten ik vernietig?

Enerzijds om fiscale redenen en anderzijds voor uw eigen informatie is het van belang om goed te inventariseren hoeveel plantenmateriaal u moet vernietigen omwille van de coronamaatregelen. Neem zeker ook contact op met uw boekhouder zodat hij u kan informeren welke stappen u moet nemen om dit correct op te nemen in uw boekhouding zodat achteraf fiscale berekeningen correct verlopen. Je kan melden aan het regionaal kantoor van de belastingen dat je verkoopbare planten niet kan verkopen omwille van coronamaatregelen. De fiscale administratie heeft dan drie dagen tijd om dit vast te stellen. Verplicht is dit niet, maar dit is vooral belangrijk om bij latere belastingcontroles te kunnen aantonen waarom je zoveel omzetverlies hebt. Blijf in elk geval voldoende bewijsmateriaal verzamelen om eventueel te kunnen inzetten bij een opkoopregeling of een noodfonds.

Naast de melding aan het regionaal belastingskantoor raadt AVBS ook aan om een melding te doen bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij. Je kan hier aangeven wanneer je een hoeveelheid planten gaat vernietigen. Beschrijf hier ook zeker bij dat afhankelijk van de looptijd van de maatregelen er nog bijkomende vernietigingen gaan gebeuren. Je nodigt de landbouwadministratie uit om dit te komen vaststellen. Je kan dit doen door te mailen naar:

Antwerpen: [email protected]
Limburg: [email protected]
Oost-Vlaanderen: [email protected]
Vlaamse-Brabant: [email protected]
West-Vlaanderen: [email protected]

Noordzakelijke verplaatsingen

De kans bestaat dat je tijdens een verplaatsing wordt gecontroleerd door de politie. Dan is het zinvol dat je ook schriftelijk kan bewijzen dat je verplaatsing noodzakelijk is.

Je dient aan te geven dat de verplaatsing gebeurt in het kader van activiteiten die behoren tot het Paritair Comité Tuinbouw (PC 145) waartoe de subsector ‘parken en tuinen’ (PC145.04) behoort. Bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf zijn erkend als cruciale sectoren volgens de bijlage bij artikel 3 van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020.

Download hier – Attest Covid19 – verklaring van de werkgever

Bron: AVBS