Hydrops biedt een oplossing voor waterbuffering [VIDEO]

Met het revolutionaire concept Hydrops heeft Eurodal een oplossing in huis om op een doordachte manier de uitdaging rond regenwaterbuffering het hoofd te bieden. Zowel voor de industrie, als voor publieke en privéruimten.
Bij Hydrops wordt het oppervlaktewater verzameld in ingewerkte goten en via kolken naar een slibvanger geleid. Hierna vloeit het zuivere water via een geperforeerde buis terug de open fundering (= buffer) in. Het geheel wordt ‘ingepakt’ in een geotextiel indien infiltratie mogelijk is, zo niet in een waterdichte folie. Via controlepunten kan de blijvende werking vastgesteld worden.

Eurodal zorgt voor begeleiding tijdens het hele proces, van bodemanalyse tot plan en uitvoering.


 

 

Bezoek Eurodal op de Dag van de Openbare Ruimte op 1 en 2 februari in Brussels Expo,  stand 4.22 in Paleis 1.