EU-Commissie lanceert Pollinator Park – een virtuele ervaring van een wereld zonder bestuivers [VIDEO]

Het Pollinator Park is een interactief digitaal instrument om mensen meer bewust te maken van de verontrustende achteruitgang van bestuivers en hen wereldwijd te mobiliseren om dit aan te pakken. Het Pollinator Park biedt de mogelijkheid een glimp op te vangen van de troosteloze toekomst die ons wacht als we onze relatie met de natuur niet drastisch veranderen.

 


Het Pollinator Park, dat is opgezet als onderdeel van het EU-initiatief inzake bestuivers moet zorgen voor meer bewustzijn en een grotere betrokkenheid van de gehele samenleving, en de samenwerking op het gebied van wilde bestuivers bevorderen. Europa herbergt een indrukwekkende verscheidenheid aan insecten die gewassen en wilde planten bestuiven. Deze verscheidenheid is van essentieel belang voor het behoud van een gezonde natuur en van ons welzijn. Er is echter sprake van een ernstige teruggang van deze bestuivers. Aangezien ongeveer vier op de vijf gewassen en wilde bloeiende plantensoorten in de EU in elk geval gedeeltelijk afhankelijk zijn van bestuiving door dieren, is deze daling zeer zorgwekkend. Zonder bestuivers zouden veel plantensoorten achteruitgaan en uiteindelijk verdwijnen, wat een groot risico voor de natuur en voor ons eigen bestaan vormt.

Ecologische ramp

Pollinator Park speelt zich af in 2050, wanneer de wereld door een aaneenschakeling van ecologische rampen is verpauperd en bestuivende insecten zo goed als verdwenen zijn. Het Pollinator Park laat zien dat de toekomst van de landbouw afhankelijk is van bestuivers. Zonder biodiversiteit in het algemeen en zonder bestuivers zal de landbouw zoals we die vandaag de dag kennen een vage herinnering worden. Het enige baken van hoop in dit kale landschap is een futuristische boerderij: een veilig toevluchtsoord voor bestuivers en een openbaring voor bezoekers. Via een openbaar toegankelijke webversie en via virtual reality worden bezoekers in het park uitgenodigd om kennis op te doen over bestuivers, zelf te proberen planten te bestuiven, hun boodschappen te doen in een wereld zonder bestuivers en te ontdekken op welke manier zij kunnen helpen voorkomen dat deze toekomst realiteit wordt.

Met dit nieuwe initiatief wordt getracht de mogelijkheden in te zetten van de twee miljard gamers wereldwijd die het snelst groeiende mediaplatform ter wereld vormen. Door middel van een pakkend verhaal en immersieve technologie wordt geprobeerd een breed publiek bij de bescherming van bestuivers en de natuur te betrekken. Het initiatief is met name gericht op jongere generaties.

 

Het Pollinator Park is ontwikkeld met de steun van erkende wetenschappelijke instellingen – het Naturalis Biodiversity Center in Leiden, het Museum voor Natuurwetenschappen van Barcelona en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het is geschikt voor verspreiding in musea, onderwijsinstellingen en bij evenementen.

Het Pollinator Park is ontworpen in samenwerking met Vincent Callebaut, de wereldberoemde “archibiotect”.

 

Europese Green Deal

Het Pollinator Park ondersteunt de lopende inspanningen in het kader van de Europese Green Deal bij het aanpakken van de natuur- en bestuivingscrises, en moet ook bijdragen tot het mobiliseren van steun voor een ambitieuze overeenkomst voor de natuur tijdens de vijftiende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CoP 15) later dit jaar. Met name leden van de wereldwijde coalitie voor biodiversiteit van de EU worden uitgenodigd om in het kader van hun eigen campagnes over biodiversiteitsverlies gebruik te maken van het Pollinator Park.

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Door de verontrustende achteruitgang van de insecten die gewassen en wilde planten bestuiven, komt de voedselzekerheid in gevaar en wordt ons voortbestaan bedreigd. Met behulp van de Europese Green Deal is de EU al hard aan het werk om het verlies van bestuivers om te buigen, maar we hebben een brede inspanning in de hele samenleving nodig, met bijdragen van wetenschappers en deskundigen, bedrijven en burgers. Het doel van het Pollinator Park is om te laten zien wat de gevaren zijn van doorgaan op de ingeslagen weg en ons allemaal aan te sporen ons meer in te zetten voor de bescherming van bestuivers en te zorgen voor een betere toekomst voor onszelf en toekomstige generaties.”

Bezoek het Pollinator Park hier.