Huize Walden / In harmonie met de natuur

De uitbreiding aan Huize Walden in Westmalle combineert studio’s voor mensen met een ernstige fysische beperking, met appartementen voor hun mantelzorgers. Gelegen midden in de bossen maakten de architecten dankbaar gebruik van de prachtige natuur en zetten maximaal in op de natuurbeleving: ze voegden een vijver toe en veel meer terrassen dan woningen, van waaruit de beleving in de bossen maximaal is.

Huize Walden van Lava Architecten in samenwerking met Atelier Ruimtelijk Advies (ARA) is een innovatief concept voor de zorgsector waarvoor het project in 2015 de IC2-award kreeg. Het project is ook weerhouden als één van de 28 projecten rond ‘experimenteel wonen’ door de Vlaamse Regering, en werd genomineerd voor de Belgian Building Awards in de categorie ‘New Way of Living’.


De appartementen werden gebouwd door opdrachtgever De Ideale Woning, een sociale huisvestingsmaatschappij, volgens het principe van ‘bescheiden woningen’. Het vernieuwende aspect voor deze uitbreiding schuilt in het feit dat niet louter nieuwe studio’s gebouwd worden op het gelijkvloers. Ook geïntegreerde appartementen voor mantelzorgers en hun familie op de verdieping maken deel uit van het ontwerp. Door verschillende typologieën aan studio’s te schakelen ontstaat een optimale mix tussen de bewoners. Mensen van alle leeftijden en achtergronden wonen immers samen in het project.

De grootste troef van dit project is de prachtige omgeving, waar de vele terrassen en het landschapsontwerp maximaal gebruik van maken. Daarnaast wordt de zorg in dit project net heel zichtbaar gemaakt, ondanks het verborgen karakter. Het project werd volledig uitgevoerd in houten gevelbekleding, voor een optimale integratie in de natuurlijke omgeving.

 

Optimale waterhuishouding

Specifiek in dit project is de waterbehandeling met zijn groendaken, verschillende wadi’s en uiteraard de grote vijver, die dienst doet als buffervolume, bluswateropslag en als natuurlijk element. Er is geen aansluiting op een riolering, een rietveld neemt de hele zuivering van het afvalwater op zich. Een onderzoek van de UGent heeft uitgewezen dat de zuivering optimaal is, ondanks de grote hoeveelheden medicatie die afgebroken dienen te worden.

In samenspraak met Natuur en Bos werden verschillende maatregelen getroffen voor de dierenpopulatie (doorgangen voor padden, zonneterrassen waar de amfibieën zich kunnen opwarmen, fontein voor zuurstof voor vissen, …) en werden braakliggende stukken opnieuw bebost.