Archivering tuin- en landschapsarchitectuur is overheidstaak

De archivering van tuin- en landschapsarchitectuur moet worden benoemd tot rijkstaak. Dat stelt Het Nieuwe Instituut (HNI) in het advies ‘Het geheugen van het ontworpen landschap’. Op die manier kunnen ontwerpen, plannen en ander archiefmateriaal beter worden bewaard voor latere generaties. Bovendien krijgen beide disciplines zo dezelfde status als architectuur- en stedenbouwarchieven, die zijn opgenomen in de rijkscollectie.

 


Aanleiding voor het advies is het ontbreken van een duidelijke bewaarplaats voor de archieven. Hierdoor dreigen waardevolle archiefstukken uit de tuin- en landschapsarchitectuur verloren te gaan. Nederland staat bekend als een land dat vrijwel volledig is ontworpen. Hoewel hier vanuit de tuin- en landschapsarchitectuur een cruciale bijdrage aan is geleverd, is het archiveren van de beide disciplines tot op het heden niet tot publieke taak benoemd. Ook ontbreekt het aan een duidelijk adres waar de archieven kunnen worden bewaard.
Volgens het advies is de archivering van tuin en landschapsarchitectuur is een publieke verantwoordelijkheid, zoals dat voor als architectuur en stedenbouw het geval is. In lijn met ander Rijksbeleid, zoals de Wet op de Architectentitel, waarin deze drie disciplines op gelijke wijze worden behandeld. De archivering en capaciteit om collecties in stand te houden is vandaag sterk versnipperd, een betere samenwerking bevordert vindbaarheid en het in standhouden van het hele verhaal van ontworpen tuin en landschap.

Partners

Partners bij de totstandkoming van dit advies waren onder andere het College van Rijksadviseurs, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, en Speciale Collecties Wageningen University and Research.

Het rapport kan u hier downloaden