Boek / De besloten tuin in het metropolitane landschap

Het boek‘Hidden landscapes’, the metropolitan garden as a multy-sensory expression of place, de grootstedelijke tuin als een multi-zintuiglijke uitdrukking van plaats, is het proefschrift van Saskia de Wit, docent Tuin en Landschapsarchitectuur aan TU Delft 

In ‘Hidden landscapes’ onderzoekt Saskia de Wit uitgangspunten om kleine, publiek toegankelijke ruimten als sociale en mooie plekken te ontwerpen, plekken die locatie, natuur en landschap reflecteren in de hedendaagse context: metropolitane tuinen. In een wereld die steeds verder verstedelijkt, is de omsloten tuin belangrijker dan ooit om een plek te kunnen ervaren, aldus de Wit.  Het metropolisatieproces neigt ertoe het onderliggende landschap te elimineren of in elk geval te verbergen. Hoe kan de genius loci toegankelijk kan worden gemaakt in het metropolitane landschap?


Dat gebeurt aan de hand van zes prototypes: de Tofuku-ji Hojo gardens in Kyoto (1938), St. Catherine’s College Quadrangle in Oxford (1959), Paley Park in Manhattan (1967), de Reflection Garden, Seattle (1979), de  Jardin de Crazannes en de Jardin des Oiseaux langs de autoweg in Frankrijk (1993), en de Wasserkrater tuin in Bad Oeynhausen in Germany (1997).

Het metropolitane landschap wordt hier begrepen als de ruimtelijke uitdrukking van de vergaande mix van stad en landschap, natuur en cultuur, productie en consumptie. Dit wereldwijde fenomeen leidt tot een diffuus en gefragmenteerd landschap met veel verschillende ruimtelijke condities, naast elkaar en over elkaar heen, in een voortdurend vormingsproces. Als een tuin – het klassieke middel om uitdrukking te geven aan het landschap – tevens uitdrukking geeft aan metropolitane condities, kunnen we spreken van een metropolitane tuin. De metropolitane tuin – als een gedefinieerde ruimte in het continue stedelijke veld en als een verankering in de landschapstopografie – biedt een alternatieve toegang tot de landschapshorizon, de verwijzing naar de natuur, en de verbinding met de onderliggende landschapsstructuur.

 

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Architectura & Natura