Hoe theezakjes de gezondheid van je tuin ‘meten’

Hoe is het gesteld met de bodem waarin we onze groenten, bloemen en kruiden, maar ook bomen en struiken planten? Het Belang van Limburg voert samen met UHasselt een groot onderzoek naar het bodemleven in Limburgse tuinen.

Het Belang van Limburg en het Onderzoekscentrum Regio-analyse (ORA) van de UHasselt, slaan de handen ineen om de diversiteit van het bodemleven in de provincie Limburg in kaart te brengen. Ze zetten een groot citizen science-project op poten waarbij burgers een actieve rol spelen in het wetenschappelijk onderzoek naar ons leefmilieu.


Sofie Thijs, doctor in de biologie en onderzoeker aan het Centrum voor Milieukunde (UHasselt) wil via dit onderzoek de Limburgse ondergrond in kaart brengen. Welke micro-organismen leven er in onze bodem? Welke functie hebben ze en hoe interageren ze met elkaar? Zeker is dat er voor wetenschappers nog veel valt te ontdekken.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Elke deelnemer krijgt theezakjes met groene en rode thee. Die worden begraven in de tuin en drie maanden later weer uit de grond gehaald en gewogen. Hoe meer de inhoud van de zakjes verteerd is, hoe meer bodemleven er in de grond zit.

Micro-organismen of bodemleven kan je zien als ondergrondse meststofstrooiers. Worden ze actiever, dan heb je vaak minder mest nodig. De theezakjes fungeren als temperatuur- en vochtsensor. Hoe snel organische stof wordt afgebroken, is sterk afhankelijk van de temperatuur en het vochtgehalte in de bodem. Die kenmerken worden meegenomen in het onderzoek.

Het doel is dat er in elke gemeente theezakjes in de grond verdwijnen in de periode tussen half juni en half september. Iedereen met een gazon, groentetuin of bloemperk mag zich kosteloos inschrijven. Het onderzoeksteam maakt vervolgens een selectie zodat er een goede spreiding van deelnemers over de provincie is. De focus ligt op tuinen in volle grond, al is het maar een vierkante meter. Bloempotten of plantenbakken komen niet in aanmerking.

Het pakket dat de deelnemer meekrijgt, bestaat uit theezakjes en een tuindolk. Deze slimme schep zendt zijn gegevens elk half uur automatisch en kosteloos door naar de onderzoekers. Leuk is dat je die meetresultaten van je eigen tuindolk kunt volgen op een website. Op het einde van de proef vraagt de organisatie om nog een bodemstaal in te leveren voor analyse.

De resultaten van het onderzoek worden begin 2024 gepresenteerd.

www.bodemleven.be


Tekst: Manuel Lub
Beeldmateriaal: Boumediene Belbachir, Shutterstock.com