Behandeling van de terreinen met de Drainjet ©Drainjet

Afrekenen met terreinen zonder infiltratiemogelijkheden

De gemeente Puurs-Sint-Amands opende in de zomer van 2018 het Park Fort Liezele. Toch liep het bestuur al snel tegen enkele problemen aan die zich voordeden in het vernieuwde park. Veel bomen stierven in het eerste jaar na hun aanplanting. En ook na een nieuwe aanplant hielden maar enkele exemplaren het vol.

Op de parkbegraafplaats, die deel uitmaakt van het Park Fort Liezele, ontstond stilaan een hopeloze situatie. Al langere tijd was het terrein niet meer geschikt om te wandelen vanwege de wateroverlast. De net aangelegde wadi liep bij elke fikse regenbui heel snel vol. Hij bleek over weinig tot geen infiltratiemogelijkheden te beschikken. Daardoor vulden de plantgaten zich tijdens natte perioden voor lange tijd met oppervlaktewater dat niet verder infiltreerde. Het gevolg daarvan was dat de wortels van de bomen afstierven of niet meer verder groeiden. Bij langere droge periodes kon de beplanting dan weer geen water opnemen uit de dieper gelegen watertafel. De situatie zat muurvast.


Het bestuur van Puurs-Sint-Amands zocht en vond hulp bij Drainjet. Die wezen op de bodemcompactering van het terrein. De gemeente liet de firma verschillende deelzones behandelen met de Drainjet techniek. Vervolgens werden de zones opnieuw aangeplant, dit keer onder begeleiding van de experten van Drainjet. Nu sloeg de nieuwe beplanting wel aan. Ook bleek het waterbufferend vermogen van de wadi spectaculair te zijn toegenomen. Zelfs na meerdere felle buien blijft er nu nauwelijks nog water staan. De bodem van de wadi infiltreert het water heel snel. Ook is de overloop van de wadi niet meer in gebruik geweest. Zelf niet na lange natte perioden.

www.drainjet.com

Afrekenen met terreinen zonder infiltratiemogelijkheden
©Drainjet