Herentals / Stadspark wordt gerenoveerd [VIDEO]

In Herentals wordt het Stadspark Van Hilst momenteel vernieuwd. Het vervallen park in het centrum van de stad wordt op eigentijdse manier in ere hersteld met behoud van waardevolle bomen en het 19e eeuws karakter.

 


Het Stadspark is een restant van de oude villatuin van schoenfabrikant Van Hilst. Wat vroeger een bijzondere en voorname tuin bij een villa was is nu echter een donker en weinig aantrekkelijk stadspark geworden. Om het park echt een betekenis te kunnen geven voor de stad is het nodig om het park te openen en het te vergroten en uit te breiden richting het binnengebied.

In het ontwerp van LAMA Landscape Architects en het architectenbureau Brut wordt de bestaande parktoegang verbreed en samengevoegd met de toegang naar het Loopke. Zo ontstaat één toegang voor het totale binnengebied. Naast de trappenpartij, wordt er ook een ruime helling voorzien, voor fietsers, rolstoelen en kinderwagens. De doorgang tussen het Stadspark en het binnengebied wordt verbreed, ook hier worden enkele muren verlaagd of opengebroken.

Het bestaande padenverloop wordt gewijzigd naar een logischer verloop met een betere verbinding tussen park en binnengebied. De nieuwe geglooide wandelpaden in uitgewassen beton spelen hierbij een belangrijke rol. De okergele glooiende wandelpaden in uitgewassen beton, die werden aangelegd door Hoogmartens Wegenbouw, bezorgen het park een mooi en natuurlijk uitzicht. Naast de esthetische meerwaarde is natuurlijk ook de onderhoudsvriendelijkheid een grote troef. Bij klinkers moet men onkruid wieden, bij beton is er geen onderhoud nodig.

 

Door het kappen van minder belangrijke bomen en verwijderen van onderbegroeiing ontstaan nieuwe zichtassen doorheen het stadspark en vanaf het stadspark naar de omgeving. De oude waardevolle bomen blijven welbehouden. In het hart van het stadspark wordt een nieuwe en centrale open ruimte gecreëerd met een zitrand met houden dek om op te liggen en zitten.

Het bestaande speeltoestel wordt geïntegreerd in een nieuwe speelzone, met zitranden, vlakbij de Jeugddienst. Aan de Jeugddienst, in het voormalige koetshuis, wordt een pleintje voorzien. Bijzondere historische elementen van de vroegere villatuin, zoals het prieeltje en de vijver, worden in ere hersteld. De bestaande vijver krijgt een nieuwe betekenis als opvang voor het regenwater. Hierover komt een nieuw bruggetje als bijzonder parkelement.

Aan de noordzijde van het stadspark werd eerder al een kleinschalig skatepark ingepast, gedeeltelijk in het bestaande park en gedeeltelijk op het braakliggende terrein achter de noordelijke muur. Een groen talud ligt tussen het skatepark en het Stadspark.

 

Onderdeel van groter project

De renovatie van het Stadspark is onderdeel van een groter project van de stad Herentals waarbij het hele binnengebied achter cultuurcentrum ’t Schaliken wordt heraangelegd. Uitgangspunt daarbij is het masterplan dat BRUT architecten, Lama landscape architects en studiebureau Talboom de voorbije jaren hebben uitgewerkt. Het masterplan zet een visie uit voor de ruimtelijke ontwikkeling van het volledige bouwblok, op
lange termijn. In het masterplan worden onder meer voorstellen gedaan hoe de stedelijke “rafelrand” op een goede manier afgewerkt kan worden met stedenbouwkundige ontwikkelingen waarbij de synergie tussen het stedelijk programma en de groene binnenruimte gewaarborgd wordt. Voor het binnengebied en het stadspark is de kortetermijnvisie verder uitgewerkt tot concrete uitvoeringsplannen.

Het centrale element van het toekomstige binnenbouwblok moet de groene open ruimte worden. Slechts weinig mensen kennen en gebruiken het binnengebied, hoewel het heel centraal gelegen is binnen Herentals. Door het Stadspark uit te breiden richting Grote Markt transformeert het binnengebied van braakliggend onbekend terrein naar centrale groene ruimte en kan het een schakel in het openbare ruimte netwerk worden.

Het Loopke

Momenteel is ’t Loopke een onverhard pad met een beperkte breedte (2 à 3 m) dat zich doorheen het binnengebied kronkelt. Het pad wordt begrensd door bakstenen muren die een bijzonder (historisch) karakter geven. Anderzijds geven deze muren ook een onveiligheidsgevoel. Doordat het pad niet verhard is, is het op vele momenten slecht toegankelijk. Bij de herinrichting wordt
‘t Loopke getransformeerd naar een veilig en aantrekkelijk wandel- en fietspad dat het stationsgebied verbindt met het centrum.

Door de bestaande toegang van ‘t Loopke te verbreden en samen te voegen met de toegang van het stadspark krijgt het Loopke een duidelijk gezicht aan de Belgiëlaan. Het pad wordt verbreed en verhard waardoor het een goed toegankelijke fiets- en wandelverbinding wordt. Lijnverlichting wordt toegepast als begeleiding van de fietsroute zodat de route ook ’s avonds veilig genomen kan worden.

De bakstenen muren krijgen een bijzondere
behandeling. Ze worden op meerdere plekken verlaagd
of opengebroken. Hierdoor ontstaan doorzichten
en verbindingen binnen het binnengebied. Het onveiligheidsgevoel verdwijnt en maakt plaats voor transparantie. Door de muren op sommige locaties te behouden blijft het historische karakter bewaard. Door de muren te bewerken (klimplanten, schilderen, gebruiken als bank) krijgen ze ook een duidelijke functie in het binnengebied. Als buffer tussen het Loopke en de parkeerplaats wordt een wadi of laagte voorzien die het regenwater opvangt en geleidelijk laat infiltreren. Deze laagte is een subtiele link naar de oude waterloop ’t Loopke.