Eden Holland: proeftuin voor een duurzame samenleving

De Nederlandse gemeente Almere onderzoekt de mogelijkheden voor de komst van Eden Holland. Eden Holland is een educatief botanisch park, bestaande uit een spectaculaire kas gelegen temidden van belevingstuinen en een ontdekkingsbos. Het zal gerealiseerd worden op een terrein van Staatsbosbeheer van 54 ha ten oosten van de A6, grenzend aan de Floriade. De verwachte opening is april of oktober 2022.

Het park nabij het half afgebouwde Kasteel Almere en het Floriade-terrein zal bestaan uit een kas, omgeven door ‘belevingstuinen’ en een ‘ontdekkingsbos’. Het plan voor Eden Holland is ontwikkeld door de Stichting Eden Holland, Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV, Kossmann.dejong tentoonstellingsarchitecten. Het is geïnspireerd door het Eden Project in Cornwall waar jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers met plezier leren over de natuur en gemotiveerd raken om duurzamer te leven.


Architectonische kas

Icoon van Eden Holland vormt een architectonische kas die door het landschap slingert. In de imposante kas leren bezoekers op een interactieve wandeling door spectaculaire landschappen over circulariteit, ecologisch evenwicht, klimaatverandering, energietransitie, voeding en gezondheid.

In het tropisch regenwoud ervaar je het belang van biodiversiteit. Het efficiënt en duurzaam produceren van voedsel staat centraal in het hightech agrarisch gebied. In een ondergrondse wereld beleef je hoe schimmels en bacteriën functioneren. De gevolgen van klimaatverandering worden zichtbaar in een ijzig poollandschap en het unieke Marslandschap benadrukt de kwetsbaarheid van de aarde vanuit kosmisch perspectief.

 

Ruimte zal worden ingericht voor een interactief ‘wonderlab’ over duurzaamheid, een groene bibliotheek (met onder andere een database over het Floriade arboretum) en instructie- en vergaderruimten. Daarnaast komt er een restaurant en een tijdelijke expositieruimte.

Het landschap maakt integraal onderdeel uit van Eden Holland. Spannende, sprookjesachtige en educatieve landschappen versterken de beleving van de natuur. Met elk hun eigen kenmerkende sfeer sluiten ze aan bij het centrale thema van duurzaamheid.

Duurzaamheid

Het doel van Eden Almere is om diens bezoekers op een positieve manier betrekken bij de duurzaamheidsvraagstukken en inspireren om in actie te komen. Het concept is gebaseerd op het Eden Project in Cornwall. Jaarlijks trekt dit park een miljoen bezoekers en het heeft volgens de gemeente Almere sinds 2001 meer dan twee miljard euro aan waarde gegenereerd voor de lokale economie.

Met Eden Almere wordt gemikt op 400.000 bezoekers per jaar. Verder moet het park 75 arbeidsplaatsen, tweehonderd stageplekken en vijftig leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleveren.
Volgens de gemeente biedt de beoogde locatie alle mogelijkheden om het concept voor Eden Holland te realiseren en bij gebleken succes uit te breiden. De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij ook wordt gekeken naar samenwerking met de Floriade. Volgend jaar moet duidelijk zijn of Eden Holland doorgaat.