Hasselt / Waterzakken bevochtigen bomen

De Stad Hasselt wil duurzamer omspringen met sproeiwater. In dit kader startte ze een proefproject in de Eendrachtlaan, waar pas 80 nieuwe bomen werden aangeplant. Het bewateren gebeurt met waterzakken die de boomwortels druppelsgewijs bevochtigen.

 


In de Hasseltse Eendrachtlaan werden recent nieuwe bomen geplant. Enkele weken geleden rooiden de eigen diensten de oude bomen in de straat. Deze hadden hun beste tijd gehad. Regelmatig waaiden er takken uit en een aantal exemplaren vielen tijdens stormweer om. Ook als gevolg van ziekte verdwenen de afgelopen jaren een aantal bomen. Hierdoor dunde het aantal bomen uit tot zo’n 60 stuks. Op elke plek waar ooit een exemplaar stond hebben we nu een nieuwe boom aangeplant. We vinden het groene karakter van onze wijken immers erg belangrijk. De aanwezigheid van beplanting zorgt niet enkel voor een aangenaam straatbeeld, maar speelt ook een belangrijke rol bij de reductie van fijn stof en CO2. Verder helpen bomen het ontstaan van hitte-eilanden voorkomen. Dit zijn zones waar, door de hoge verhardingsgraad, de temperaturen 3 tot 6 graden hoger klimmen dan in landelijke gebieden waardoor de woonkwaliteit er afneemt. Hierdoor telt de Eendrachtlaan nu opnieuw 80 Japanse kerselaars. De omwonenden kozen bewust opnieuw voor dezelfde boomsoort. De Japanse kerselaar is een veelgebruikte laanboom die in het voorjaar mooi roze kleurt.

Bevochtiging met waterzakken

De nieuwe bomen in de Eendrachtlaan maken meteen ook deel uit van een proefproject rond duurzame bewatering. Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we steeds vaker af te rekenen met periodes van droogte. Daarom willen we als stad spaarzaam omspringen met water. Zo ook bij het bewateren van pas aangeplante bomen. De wortels van jonge bomen reiken nog niet zo diep. Ze vragen daarom extra veel water. Om verdamping en waterverspilling te gaan, zijn we gestart met een proefproject met waterzakken. Elke zak bevat zo’n 70 liter water. Via een druppelsysteem wordt de gietrand rondom iedere jonge boom langzaam en constant bevochtigd. Zo zijn we niet enkel spaarzaam met water. We kunnen ook efficiënter en netter werken. Bij traditionele besproeiing vloeit het water meteen de grond in. Boomwortels krijgen slechts kortstondig de kans om het op te nemen. Zeker bij warm weer, wanneer ook verdamping een bepalende rol speelt, vormt dit een probleem. Het systeem met de waterzakken biedt hiervoor een oplossing en maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om jonge bomen gericht extra meststoffen toe te dienen.

Het proefproject beperkt zich tot de Eendrachtlaan. Eerder werden ook al nieuw aangeplante bomen rondom het Kapermolenpark en de Japanse Tuin en in de Marie-Curiestraat, Palmstraat en Windmolenstraat van een waterzak voorzien. Daar werden een aantal bomen op leeftijd vervangen door een nieuw exemplaar. Zijn de resultaten zeer bevredigend, dan willen we het project op grotere schaal uitrollen.

Bron: Stad Hasselt