Zijn onze jongeren klaar voor onze tuinbedrijven? [VIDEO]

BFG-FBEP ging op pad met de vraag of onze jongeren voldoende klaar zijn voor de bedrijven als ze de schoolbanken verlaten.

Begrijpen wie kan, maar in het huidige klimaat geraken jonge schoolverlaters maar moeilijk aan een eerste job en dit terwijl werkgevers maar moeilijk geschikt/geschoold personeel kunnen vinden voor openstaande betrekkingen …


Uit ervaring weten we dat de verwachtingen bij de vraag en deze bij het aanbod niet altijd gelijklopend zijn.  De kijk van jongeren op verdiensten, jobinvulling, werk -en rusttijden liggen soms ver verwijderd van de realiteit.  Langs de andere kant is het ook zo dat de verslechterde economische situatie minder ruimte laat aan de bedrijven om niet of onvoldoende gefactureerde uren te verwerken en verwachten bedrijven meer en meer dat afgestudeerden onmiddellijk inzetbaar zijn.

De Belgische Federatie Groenvoorzieners werkt reeds geruime tijd aan het overbruggen van de spreekwoordelijke afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven.  Concrete projecten, zoals de Beloftevolle Hovenier en intense contacten tussen uw federatie en de onderwijsinstellingen zorgen ervoor dat de beide werelden met elkaar in contact komen, elkaar beter leren kennen en daar waar mogelijk naar elkaar toegroeien.  Tenslotte hebben we allemaal één gemeenschappelijk doel voor ogen, namelijk onze jongeren aan het werk helpen.