Stad Antwerpen begiet jonge bomen met gezuiverd afvalwater

Antwerpen begiet al enkele jaren jonge bomen met gezuiverd afvalwater. Zo wordt er tijdens aanhoudende droogte geen drinkbaar water verspild. Waterzuiveringsbedrijf Aquafin levert het water daarvoor aan de stad.

De extreme droogte zorgt ervoor dat jonge bomen in Antwerpse straten en parken het moeilijker hebben om te overleven. Zij zijn namelijk volop in ontwikkeling en hun wortels reiken nog niet diep genoeg om met de hittestress om te gaan. Deze nieuwe bomen zijn een belangrijke schakel om in de stad voldoende groen en verkoeling te voorzien. Daarom bewatert de groendienst ze regelmatig in de eerste twee tot drie jaar na hun aanplanting.


Ook dit jaar was het voorjaar al uitzonderlijk droog. Daarom vraag de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) aan alle steden en provincies om spaarzaam om te gaan met water. Vroeger werd naast oppervlaktewater ook drinkbaar leidingwater gebruikt om de bomen te begieten. Sinds 2018 gebruikt de stad daarvoor alleen nog maar oppervlaktewater, opgevangen regenwater en gezuiverd afvalwater van Aquafin. Aquafin verzamelt afvalwater van douches, toiletten, wasmachines, … vanuit de gemeentelijke riolen en transporteert het naar één van de 300 zuiveringsinstallaties. Tijdens droogteperiodes vult de stad haar sproeiwagens aan de zuiveringsinstallaties op Kielsbroek, Berendrecht,  Noordersingel en Vrasene. Het gezuiverde afvalwater heeft niet dezelfde kwaliteit als drinkwater, maar kan wel perfect gebruikt worden voor bewatering langs wegen en in parken. De stad sloot een contract af met Aquafin en spaart zo ongeveer 2500 kubieke meter leidingwater (drinkwater) uit.

Bron: antwerpen.be