Halle opent eerste Zenneterras

In Halle is de eerste van drie Zenneterrassen geopend. Het terras aan de Leide brengt je tot vlak bij de rivier. Begin volgend jaar opent ook het Zenneterras in het Albertpark in het stadscentrum. In een latere fase komt er ook een terras aan de Eizingenmolen in Buizingen.

Jarenlang was de Zenne in Halle onbemind. Het was een open riool die grotendeels ondergronds door het centrum liep. Op andere plaatsen zat de Zenne verborgen achter omheiningen of struikgewas. De Zenne is vandaag geen open riool meer en de vervuiling is zichtbaar verbeterd. De geuren en de kleuren van weleer blijven gelukkig al een tijdje weg. Voor de stad en de Vlaamse Overheid was de tijd rijp om de mensen opnieuw de Zenne te tonen.


Uitgestrekt landschapspark

Achter de parking langs de Leide, de straat aan de campus Vondel van het Heilig-Hart & College, ligt een verborgen groenblauwe parel. Om die natuurpracht voortaan zichtbaar te maken, richt de stad de Leide deels in als park met zo’n 30 nieuwe inheemse bomen en een bloemrijke kruidlaag. Het aanplanten start in november 2021. Door de ligging naast het Albertpark voltooit de stad hiermee een nieuw deel van het Zennepad. Op termijn, na de aanleg van een ondergrondse parking aan sportcomplex De Bres, zal die groene zone bovendien nog verder kunnen doorlopen om uiteindelijk één uitgestrekt landschapspark te vormen langsheen de Zenne van Lembeek over Halle tot Buizingen.

Net als in het Elizabethpark, het Albertpark en de Eizingen-Molensite, legt de Vlaamse Milieumaatschappij bovendien een Zenneterras aan in dit gloednieuwe park aan de Leide. Hier zal je vanaf 2022 via bordestrappen zelfs helemaal kunnen afzakken tot aan het water van de Zenne. Om de toegang tot dit terras mogelijk te maken, verdwijnt de bestaande grindparking tussen de rijbaan en de oever van de Zenne.

Halse Ardennen

Het eerste Zenneterras aan de Leide is ingericht als een verblijfsplek waar je je in hartje Ardennen waant. Het terras in het Albertpark, vlakbij het Heilig Hart & College, werd als een potentieel klaslokaal opgevat dat over de rivier uitkraagt, met ook een mooi uitzicht voor mensen die minder goed te been zijn of in een rolstoel zitten. Het derde terras, in Buizingen, zit nog in de ontwerpfase.

De Zenneterrassen zijn een gezamenlijk project van de Vlaamse Milieumaatschappij, de stad Halle, de provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Het Zenneterras werd ontworpen door landschapsarchitect Atelier Arne Deruyter en Dertien12 Architectuuratelier.