Vlaanderen lanceert tweede oproep Water-Land-Schap 2.0 om droogte aan te pakken [VIDEO]

In het kader van de Blue Deal van de Vlaamse Regering wordt een tweede oproep gelanceerd binnen het programma Water+Land+Schap om de gevolgen en de impact van de droogte te lijf te gaan. Deze oproep zoekt naar projectvoorstellen om op nieuwe locaties een aanpak voor droogte uit te rollen en om innovatieve methodieken te testen op het terrein. Daardoor kunnen de inspanningen worden versneld om water in landelijke gebieden vast te houden.

Na een eerste succesvolle oproep zijn sinds 2017 al 14 deelgebieden Water-Land-Schap met maatregelen aan de slag. De nieuwe oproep Water-Land-Schap 2.0 richt zich naar lokale besturen, verenigingen, landbouwers en burgers die zich willen verenigen om samen op zoek te gaan naar oplossingen om meer water te infiltreren, water langer bovenstrooms vast te houden of zuiniger met het beschikbare water omgaan, zodat er meer water beschikbaar blijft voor de natuur en onze landbouw. Ook wetenschappelijke instellingen, mensen met innovatieve ideeën en bedrijven worden opgeroepen om Water-Land-Schap 2.0 testprojecten op te zetten die droogte in de landelijke gebieden kunnen helpen vermijden. Die innovaties krijgen na hun goedkeuring 2 jaar de tijd om nieuwe methodes, samenwerkingsvormen of een nieuwe combinatie van bestaande technieken uit te testen op het terrein. Minister Demir voorziet 3 miljoen euro om deze vernieuwende initiatieven een kans te geven.


Naast innovaties zoekt minister Demir naar nieuwe locaties voor Water-Land-Schap 2.0 waar de lokale overheden, verenigingen, landbouwers en burgers samen een gebiedsprogramma voorbereiden om in hun streek droogte tegen te gaan. Na de goedkeuring van de gebiedsprogramma’s in 2022, kan binnen die gebieden volop geïnvesteerd worden in maatregelen die droogte tegengaan door in te zetten op meer infiltratie, het vasthouden van water en het zuinig omspringen met het beschikbare water. Hiervoor is 10 miljoen euro voorzien. De nieuwe projecten kunnen leren uit de aanpak van de reeds lopende Water-Land-Schapsgebieden, die volop aan de slag zijn met 22 demonstatiemaatregelen en 19 lopende Blue Deal projecten.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot eind juli 2021. Meer informatie over de oproep en het selectiereglement Water-Land-Schap 2.0.

Neem zeker een kijkje in de inspiratiegids die een aantal referentieprojecten en -maatregelen bundelt. Bekijk ook de inspiratiefilm over enkele succesvolle projecten uit Water-Land-Schap 1.0.

 

Wie meer informatie wenst of verder contact wil leggen over Water-Land-Schap 2.0, kan zich wenden tot het mailadres [email protected] of [email protected].