Groene KMO-zone in Deerlijk

Eind vorig jaar werd in Deerlijk de nieuwe kmo-zone De Spijker officieel in gebruik genomen, een realisatie van de intercommunale Leiedal. De Spijker huisvest straks een tiental kleine en middelgrote ondernemingen.

Het gebied van 4,5 ha onderging een ware gedaanteverwisseling. Leiedal heeft er een nieuwe hedendaagse kmo-zone ontwikkeld, samen met studiebureau Demey, aannemingen APK, landschapsarchitect Stefaan Thiers en tuinen Hoflack. Heemkring Dorp en Toren vzw doopte de zone tot De Spijker. De naam komt uit de middeleeuwen. Spicaria of spijkers waren plaatsen waar graan werd opgeslagen. Een gedeelte van de huidige kmo-site hoorde toen bij het spicarium of de spijker van Harelbeke.


Leiedal besteedt bij de inrichting van haar bedrijventerreinen heel wat aandacht aan de omgeving. Hier werd goed gekeken naar de nabijgelegen woningen, de Wijmelbeek en een kwalitatief openbaar domein. Er werden nieuwe wegen en rioleringen aangelegd en een 350 meter lange fiets- en wandelverbinding tussen de Vichtesteenweg en Vichtestraat. Maar je vindt er ook 5000 m² waterbuffering, een picknickplek op het ponton, 70 hoogstammige bomen, 700 meter hagen, 3000 m² struiken en 5000 m² gras en hooiland – samen goed voor bijna één hectare groen. Zo wordt De Spijker voor de bedrijven en de buurt een fijne plek om te werken en te ontspannen.

De intercommunale heeft de ambitie om tegen 2040 100% van de ruimte om te ondernemen te realiseren op basis van ruimteneutraliteit. Tegen 2025 zou al 80% van de uitgifte van lokale bedrijventerreinen via reconversie moeten worden gerealiseerd. Of hoe economie en ecologie hand in hand kunnen gaan.

Meer info: Leiedal.be