Groene kindercampus Theodoor in Jette | video

Kindercampus Theodoor, op de Brussels Health Campus van de Vrije Universiteit Brussel in Jette, is zopas officieel ingehuldigd. De unieke ligging van de school vlakbij het Laarbeekbos biedt veel mogelijkheden op gebied van outdoor learning en natuurexploratie.

Kindercampus Theodoor is een nieuwbouwproject gelegen aan de rand van de universiteits- en ziekenhuiscampus van de VUB naast het Laarbeekbos. De kindercampus huisvest een kinderdagverblijf uitgebaat door de VUB voor 120 tot 150 kindjes, een kleuter- en lagere school van het GO! voor 240 kinderen, een buitenschoolse opvang, scoutslokalen voor de Faunaten van Brussels Open Scouting, kantoren voor het Huis van het Kind met gebruiksruimten voor Kind & Gezin en kantoren voor het CAW. De campus is opgevat als een aaneenschakeling van straten, pleinen en informele ontmoetingsplekken. Elke functie heeft zijn gebouwdeel met eigen inkom en routing, zonder de ander te storen of zonder de veiligheid van eenieder in gedrang te brengen. Daarbij kreeg elke doelgroep zijn eigen buitenruimte.


Natuurbeleving

De ontwerpers Architectenbureau Cuypers &Q kozen voor een opbouw in het bestaande talud van de site, grenzend aan het natuurgebied om de schaal en de beleving van gebouw en omgeving maximaal af te stemmen op de gebruikers. De integratie van groen en licht op de volledige kindercampus staan centraal. Ze zochten aansluiting bij de beschermde, aangrenzende natuurzone NATURA 2000 om ook een natuurbelevingsroute te integreren in het pedagogische project van de kindercampus (natuurbewustzijn, milieu-educatie, waterzuivering, wadi, biodiversiteit, fauna en flora,…). Het gebouw zelf is een compacte structuur met een vrije invulling voor maximale flexibiliteit. De daken fungeren als groendaken, als verharde en niet-verharde speelplaatsen om de impact op de grond te verkleinen.

Ontwerpbureau OMGEVING was verantwoordelijk voor het omgevingsontwerp, bouwbedrijf Houben NV was hoofdaannemer.